In het gebied Kriekampen in Oirschot wordt een zonnepark ontwikkeld. Op 1 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Oirschot het gebied Kriekampen aangewezen als zoekgebied voor de ontwikkeling van zonnevelden. Tot 30 september 2021 had iedereen de kans om een plan in te dienen bij de gemeente voor een zonnepark op deze plek. 

 

TPSolar ontwikkelt samen met coöperatie KempenStroom zonnepark Kriekampen

TPSolar is een commerciële ontwikkelaar van zonneparken. KempenStroom is een lokale energiecoöperatie ‘door en voor’ inwoners uit de Kempen die lokaal meer duurzame energie willen opwekken. Samen met 7 grondeigenaren in het gebied ontwikkelen zij zonnepark Kriekampen. 

Het zonnepark wekt voor 7.400 gezinnen stroom op

Het zonnepark komt tussen de snelweg A58 en het Wilhelminakanaal te liggen. Het wordt landschappelijk ingepast door rondom het park meer planten en struiken te plaatsen. Ook wordt extra rekening gehouden met de dieren in de omgeving. Het zonnepark wordt ongeveer 25 hectare groot en krijgt een vermogen van circa 25 MWp. Wanneer het zonnepark gebouwd is kan het voor ongeveer 7.400 gezinnen de elektriciteit opwekken. 

De gemeente heeft een vergunning afgegeven

De omgevingsvergunning voor zonnepark Kriekampen is hier te bekijken. Er zijn geen beroepsschriften ingediend. Daarom is de vergunning onherroepelijk. TPSolar wil het zonnepark in 2024 gebouwd hebben.

Voordelen zijn voor omwonenden!

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners meeprofiteren van zonneparken in Oirschot. Daarom zijn er spelregels vastgelegd in beleid. U kunt meeprofiteren met zonnepark Kriekampen door:

  • aandelen te kopen van KempenStroom;
  • mee te praten over de inzet van het omgevingsfonds;
  • de opgewekte stroom met korting te kopen;
  • zonnepanelen op uw dak te leggen;
  • mee te werken aan de bouw, het beheer en/of het onderhoud van het zonnepark. 

Koop aandelen van KempenStroom

KempenStroom verkoopt aandelen van zonnepark Kriekampen. Deze aandelen heten ‘KempenStroomDelen’. De aandelen kosten € 100,- per stuk. Wanneer het zonnepark winst maakt, gaat een deel van de winst naar de aandeelhouders. 

Het omgevingsfonds is er voor de buurt

Het omgevingsfonds is bedoeld voor projecten in de directe omgeving van het zonnepark. Het wordt gevuld met de opbrengsten van het zonnepark. Omwonenden beslissen zelf wat met het geld uit dit fonds gebeurt. Bijvoorbeeld een mooi wandelpad, een speeltuintje of betere isolatie voor de woningen in de buurt. Meepraten? Laat het weten aan TPSolar.

Koop stroom met korting van zonnepark Kriekampen

De groene stroom van Zonnepark Kriekampen wordt geleverd aan een (groene)energiemaatschappij. Omwonenden van het zonnepark krijgen korting op de stroom die wordt afgenomen als ze een contract afsluiten bij deze energiemaatschappij. Het is nu nog niet duidelijk welke maatschappij de stroom van zonnepark Kriekampen gaat afnemen en hoe hoog de korting gaat zijn. 

 Neem zonnepanelen op uw dak

TPSolar en KempenStroom gaan omwonenden binnen 500 meter van het zonnepark een voorstel doen voor zonnepanelen op hun dak. Wilt u voordelig zonnepanelen op uw dak? Laat dit dan alvast weten aan TPSolar of KempenStroom.

Werk mee aan de bouw, beheer en/of onderhoud van het zonnepark

TPSolar werkt graag met lokale of regionale partijen voor de bouw, beheer en/of onderhoud van het zonnepark. Bijvoorbeeld voor grondwerkzaamheden, wegenaanleg, hekwerkbouw, beveiliging, catering, schoonmaak van de bouwplaats, groeninrichting, etc. Ook interesse? Neem contact op met TPSolar.

Meer informatie over het plan bij TPSolar en KempenStroom

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij TPSolar via www.tpsolar.nl/kriekampen of KempenStroom via www.KempenStroom.nl