De projectgroep A58Vredeoord wil een geluidsscherm langs de A58 ter hoogte van de Boterwijk en een voorziening voor reductie van het fijnstof realiseren.