Stille Wille Wonen (SWW) is een jonge vereniging van en voor de bewoners van het landgoed. De vereniging is ontstaan uit de voormalige bewonersverenigingen Bestwil en VHSW. Stille Wille Wonen is nu de enige bewonersvereniging op het park en behartigt de belangen van alle bewoners op het landgoed. 
Eén vereniging betekent dat we ons effectiever dan voorheen kunnen richten op de resultaten die we gezamenlijk als bewoners willen bereiken.

De vereniging is gesprekspartner in het overleg met de exploitatiemaatschappij Stille Wille Brabant (SWB). Dit overleg vindt onder andere plaats in de Bewonersraad. Ook de landgoedeigenaar Landgoed Stille Wille (LSW) is hierin vertegenwoordigd.

De belangrijkste doelstellingen van de vereniging zijn:

  • Exploitatie van het park onder de best mogelijke condities voor de bewoners
  • Stimuleren van participeren in de exploitatie door bewoners en zo ruimte creëren voor eigen inbreng van bewoners
  • Goede erfpachtvoorwaarden voor erfpachters
  • Behoud van natuur en rust; flora, fauna en mens in balans
  • Bevordering van onderlinge verbondenheid en betrokkenheid tussen de bewoners
  • Heldere en toekomstbestendige exploitatiebegroting: comfortabel woongenot en goed beheer tegen verantwoorde kosten
  • Een goede relatie met de landgoedeigenaar: toekomstgericht en met respect voor wederzijdse doelstellingen
  • Een goede samenwerking met de omliggende gemeenten (Oirschot, Oisterwijk en Hilvarenbeek)

De vereniging streeft naar betrokkenheid van alle bewoners. Het bestuur initieert en ondersteunt commissies en werkgroepen. De communicatie vindt plaats via de website, de nieuwsbrief, facebook, het forum en andere media.

Website: www.stillewillewonen.nl(externe link)
E-mail: info@stillewillewonen.nl