De gemeenten Oirschot, Rucphen, Best en Tilburg zijn als eerste verkozen om mee te doen aan Brabant Behaagt, een nieuw landschapsproject in Van Gogh Nationaal Park dat wordt uitgevoerd door Brabants Landschap, Natuurmonumenten en ZLTO. Op woensdag 10 april tussen 13.00 uur en 15.00 uur startte Brabant Behaagt in Oirschot. Met Brabant Behaagt wordt in Brabant een extra impuls gegeven aan het aanplanten van heggen, houtwallen en knotwilgen, het aanleggen van poelen en het inzaaien van bloemrijke randen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de landelijke ambitie voor 10% groenblauwe dooradering van het buitengebied.

Oirschot

Een paar maanden geleden werd aan alle partners binnen deze regio – Het Van Gogh Nationaal Park – gevraagd om plannen in te sturen die het landelijk gebied mooier, biodiverser en toegankelijker maken. Hieruit zijn nu vier gemeenten gekozen, waaronder de gemeente Oirschot. Zij dienden concrete plannen in zodat er nu met de uitvoering gestart kan worden. In de gebieden zullen in aanvulling op een bestaande subsidieregeling nieuwe (financiële) instrumenten worden ingezet die de partners binnen Van Gogh Nationaal Park hebben ontwikkeld met steun van het Ministerie van LNV. Carlo Braat, projectleider Brabant Behaagt, is duidelijk: “Voor de boer moet het aantrekkelijk gemaakt worden om landschap een plek te geven op het boerenbedrijf. Landschap moet onderdeel zijn van het verdienvermogen. In september presenteren we de nieuwe instrumenten. Eén daarvan is een nieuwe website waarop bedrijven projecten van Brabant Behaagt financieel kunnen ondersteunen.” Daarmee verbindt Brabant Behaagt straks projecten van partijen met grond in het buitengebied met budget uit fondsen, sponsoring en provinciale subsidieregelingen. Op deze wijze kunnen alle Brabanders samen het landelijk gebied mooi, biodivers en toegankelijk maken. Wanneer de inzet van de nieuw ontwikkelde methodiek succesvol werkt voor de vier gemeenten, wordt deze eerst over heel Brabant en later landelijk uitgerold.

Startsein

Met het nabootsen van het schilderij 'De Zaaier' van Van Gogh werd op 10 april het startsein gegeven van Brabant Behaagt. Het symbolische inzaaien van een bloemrijke rand in het buitengebied van Oirschot vormt de eerste meters binnen de beoogde 1000 kilometer. Ook de samenwerking met de verschillende Brabantse partners staat centraal aangezien er niet één, maar wel zeven zaaiers model staan. De wethouders Joep van de Ven (gemeente Oirschot), René Lazeroms (gemeente Rucphen), Rik Dijkhoff (gemeente Best) en Evelien Kostermans (gemeente Tilburg) zaaiden die dag samen met gedeputeerden Hagar Roijackers, Martijn van Dam (voorzitter Van Gogh Nationaal Park) en Joris Hogenboom van Brabants Landschap een bloemenmengsel in op een akker van de familie Schepens. Frank van den Eijnden, operationeel directeur Van Gogh Nationaal Park: “Binnen Brabant Behaagt werken we niet alleen samen aan een mooi en biodivers landschap, maar ook aan een toegankelijk landschap. De aanleg van wandelpaden door boerenland is namelijk ook een onderdeel van het project. We willen graag dat de Brabanders vanuit hun stad of dorp direct een wandeling kunnen starten in het buitengebied.”

Aanvalsplan Landschap als leidraad

Brabant Behaagt is de Brabantse vertaling voor het Aanvalsplan Landschap dat eind 2022 werd aangeboden aan Minister Christianne van der Wal. Daarin staat onder meer de doelstelling voor 10% groenblauwe dooradering van het landelijk gebied in Nederland vóór 2050. Het gaat hierbij om de aanleg en het beheer van de eerder genoemde landschapselementen ten behoeve van een mooi en leefbaar landschap. Deze wens is nu ook opgenomen in plannen van de Rijksoverheid en de provincie Noord-Brabant.

Brabant Behaagt kick off met Wethouders Joep van de Ven
Brabant Behaagt kick off met wethouder Joep van de Ven