“Als gemeente zijn wij er voor onze inwoners en ondernemers. Zij moeten ervan op aan kunnen dat ze goed geholpen worden. Om dat te waar te maken, hebben wij een robuuste organisatie nodig. Daarvoor is één van de adviezen om de krachten te bundelen met één partnergemeente. Gezien het belang voor onze inwoners en ondernemers, nemen wij als college de adviezen serieus en vinden wij het verstandig om deze samenwerking te verkennen.”