Buurtbeheer De Pullen-Ekerschot

Fijn wonen in Oirschot, daar zorgen we samen voor

Vrijwilligers uit de buurt vormen de kern van de Buurtbeheer De Pullen Ekerschot. Zij komen op voor de belangen van de buurt als het gaat om het verbeteren van het fysieke en sociale woon- en leefklimaat in de directe woonomgeving. Ze spannen zich in om kansen te signaleren en op te pakken. Ze houden daarom regelmatig contact met elkaar, met de gemeente, met de politie en andere partners. En met u natuurlijk. Zo werken we allemaal nauw samen aan het verbeteren van ons woon- en leefklimaat.

Inloopspreekuur

Voorafgaande aan de vergadering van buurtbeheer is er een inloopspreekuur. Tijdens dit inloopspreekuur kunt u klachten, opmerkingen en ideeën over de buurt mondeling toelichten. Er zijn gemiddeld vier vergaderingen per jaar. In 2024 is er een inloopspreekuur op

  • 20 februari om 19.45 uur
  • 28 mei om 19.45 uur
  • 17 september om 19.45 uur
  • 12 november om 19.45 uur

Contactpersonen

George Snelders (georgesnelders@gmail.com)

Janus Roefs (a.roefs@upcmail.nl)

Miranda Smulders (mirandasmulders@live.nl)

Wilco Spaans (koko1973@live.nl)

Charlotte van Swieten (c.swieten4@upcmail.nl)