Fijn wonen in Oirschot, daar zorgen we samen voor

Vrijwilligers uit de buurt vormen de kern van de Buurtbeheer De Pullen Ekerschot. Zij komen op voor de belangen van de buurt als het gaat om het verbeteren van het fysieke en sociale woon- en leefklimaat in de directe woonomgeving. Ze spannen zich in om kansen te signaleren en op te pakken. Ze houden daarom regelmatig contact met elkaar, met de gemeente, met de politie en andere partners. En met u natuurlijk. Zo werken we allemaal nauw samen aan het verbeteren van ons woon- en leefklimaat.

Inloopspreekuur

Voorafgaande aan de vergadering van buurtbeheer is er een inloopspreekuur. Tijdens dit inloopspreekuur kunt u klachten, opmerkingen en ideeën over de buurt mondeling toelichten. Er zijn gemiddeld vier vergaderingen per jaar. In 2023 is er een inloopspreekuur op

  • dinsdag 14 februari om 20.00 uur
  • dinsdag 16 mei om 20.00 uur
  • dinsdag 12 september om 20.00 uur
  • dinsdag 14 november om 20.00 uur

Contactpersonen

George Snelders (georgesnelders@gmail.com)

Janus Roefs (a.roefs@upcmail.nl)

Miranda Smulders (mirandasmulders@live.nl)

Wilco Spaans (koko1973@live.nl)

Charlotte van Swieten (c.swieten4@upcmail.nl)