Buurtbeheer Middelbeers Westelbeers

Fijn wonen in Middelbeers en Westelbeers, daar zorgen we samen voor

Vrijwilligers uit de buurt vormen de kern van Buurtbeheer Middelbeers Westelbeers. Zij komen op voor de belangen van de buurt als het gaat om het verbeteren van het fysieke en sociale woon- en leefklimaat in de directe woonomgeving. Ze spannen zich in om kansen te signaleren en op te pakken. Ze houden daarom regelmatig contact met elkaar, met de gemeente, met de politie en andere partners. En met u natuurlijk. Zo werken we allemaal nauw samen aan het verbeteren van ons woon- en leefklimaat.

Buurtbeheer Middelbeers Westelbeers heeft altijd ruimte voor mensen die zich graag inzetten voor de leefbaarheid in beide kernen. In april 2022 is een flyer verspreid in de kernen van Middelbeers en Westelbeers met de oproep: Werken aan Leefbaarheid. Doe je mee?

Inloopspreekuur

Voorafgaand aan de vergadering organiseert buurtbeheer Middelbeers Westelbeers een inloopspreekuur. Alle bewoners van de wijk kunnen hier terecht met vragen, opmerkingen of ideeën. Buurtbeheer Middelbeers Westelbeers kan uw inbreng goed gebruiken

Inloopspreekuur van Buurtbeheer Middelbeers is op:

  • 22 januari 
  • 25 maart 
  • 13 juni
  • 23 september  
  • 14 november 

De vergaderingen vinden om 19.00 uur plaats in De Kemphaan, Willibrordstraat 12 in Middelbeers

Contactpersoon

Centraal aanspreekpunt van Buurtbeheer Middelbeers Westelbeers is Peter Herreilers BBMidWesbeers@gmail.com

Werken aan leefbaarheid. Doe je mee?

Buurtbeheer Middelbeers/Westelbeers is het leefbaarheidsplatform voor Middelbeers en Westelbeers. Al sinds 2003 zetten we ons in voor alles wat met leefbaarheid te maken heeft. Met de gemeente vindt regelmatig overleg plaats over onderwerpen als wonen, groen, het dorpshart, veilige schoolroutes, AED’s, de reconstructie van de provinciale weg N395, onderwijs (IKC), leegstand van gebouwen, bouw ontwikkellocaties, verkeersdruk in de kernen, maar ook over verlichting en bloembakken.  

Voor Middelbeers/Westelbeers zijn we weer op zoek naar betrokken inwoners die zich in willen zetten voor het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid in deze kernen.

We zoeken mensen die

  • Zich betrokken voelen bij hun leefomgeving
  • Graag meedenken over alles wat met leefbaarheid te maken heeft
  • Bereid zijn zich in te zetten voor het algemeen belang 

Buurtbeheer is al twintig jaar actief in de Beerzen. Zes keer per jaar vergaderen we in Gasterij De Kemphaan. Daarbij schuiven ambtenaren en wethouders van de gemeente aan en is ook de dorpsondersteuner, wijkagent, Team WIJzer Oirschot en vaak ook een vertegenwoordiger van dorpsraad Oostelbeers aanwezig. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor eventuele vragen. Een keer per jaar is er een overleg met alle leefbaarheidsplatforms in Oirschot.

Bij Buurtbeheer vind je mensen met een verschillende achtergrond maar met een grote betrokkenheid bij hun dorp. Het zijn mensen die hier al lang wonen maar ook nieuwkomers, leden van buurt- of andere verenigingen, mensen die zich al voor de gemeenschap inzetten of dat graag willen doen, kortom iedereen is welkom.    

Interesse? Stuur een mail naar Peter Herreilers, BBMidWesbeers@gmail.com (T: 013 514 38 90), of kom een keer luisteren bij onze vergaderingen.

Leefaarheidsplan

testpagina