Heeft u als ondernemer of als vereniging in 2022 te maken gehad met kosten die samenhangen met de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19? Bijvoorbeeld doordat u coronatoegangsbewijzen moest controleren en, onder omstandigheden, de toegang moest ontzeggen? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor een vergoeding. 

Het college van B&W van de gemeente Oirschot heeft een budget van € 72.000,- beschikbaar gesteld als tegemoetkoming in de kosten van ondernemers en verenigingen die de verplichte controle op Corona toegangsbewijzen (CBT) hebben uitgevoerd. Het gaat dan om kosten die gemaakt zijn voor de inzet van arbeidskrachten die uitsluitend ingezet worden om de coronatoegangsbewijzen te controleren en het proces te bevorderen. 

Aanvragen voor 15 september

De mogelijkheid om aan te vragen loopt tot 15 september. Bij uitputting van het budget wordt het bedrag naar rato over de aanvragers verdeeld. Dit betekent dat een definitieve goedkeuring van uw aanvraag (en dus ook uitkering van de vergoeding) pas na 15 september 2022 verstrekt kan worden.

Meer info en aanvragen

Kijk op www.oirschot.nl/coronacompensatie voor een overzicht van de voorwaarden die bij deze regeling horen. U vindt hier ook het digitale aanvraagformulier.