Crisiszorg jeugd buiten kantoortijden

Het Crisis Interventie Team (CIT) Zuidoost-Brabant is het aanspreekpunt buiten kantoortijden voor jeugdigen en/of hun ouders die thuis of in de opvoeding een crisis ervaren waardoor het thuis onveilig is. De situatie kan niet wachten!

Ook is het CIT bereikbaar voor hulpverleners die een (dreigende) crisis signaleren in een gezin waar een jeugdige bij betrokken is. 

Meer informatie leest u op de website van WIJzer.