In het gebied De Kemmer worden in een eerste projectfase de komende tien jaar tijd circa 400 woningen gebouwd. De bestaande kwaliteiten van het gebied willen we zo veel mogelijk behouden en de woningbouw zorgvuldig inpassen. Bijzondere aandacht is er voor biobased en natuurinclusief bouwen. Wilt u meer over weten over de gebiedsvisie die wij maken voor de Kemmer? Kom dan naar de inloopbijenkomst op woens-dag 15 februari in Sportcentrum De Kemmer, Bloemendaal 5, in Oirschot. Dit is de eerste van drie in-loopbijeenkomsten die voor de zomer plaatsvinden.

Agenda inloopbijeenkomst 15 februari

Op de agenda voor de eerste bijeenkomst staan het bespreken van de belangrijkste uitgangspunten en ambities voor de gebiedsvisie. We praten u bij over de stand van zaken en het verdere procesverloop. We vragen u verder mee te denken over de kansen die er zijn bij de ontwikkeling van De Kemmer.

Het programma voor de inloopbijeenkomst ziet er als volgt uit:

  • Inloop vanaf 19.00 uur
  • Plenaire toelichting vanaf 19.30 uur
  • Persoonlijk in gesprek met het ontwerpteam van de gebiedsvisie en medewerkers van de gemeente aan de hand van posters vanaf 20.00 uur
  • Einde bijeenkomst omstreeks 21.30 uur

Belangstellenden zijn van harte welkom. Aanmelden is niet nodig. 

Meer informatie over de ontwikkelingen in De Kemmer vindt u op www.oirschot.nl/dekemmer.