Duurzaam verkeer en vervoer

Door vaker de fiets of het openbaar vervoer te pakken of te wandelen, stoten we veel minder CO2 uit en helpen we het klimaat een handje. Maar soms blijft de auto nodig. De overheid zet daarom onder andere in op het gebruik van elektrische auto’s.

Elektrische auto’s

Steeds meer inwoners rijden een elektrische auto. Niet iedereen heeft ruimte voor het plaatsen van een laadpaal op eigen terrein. In Oirschot kunnen inwoners en bezoekers daarom terecht bij openbare laadpalen. Het aantal openbare laadpalen is de laatste jaren flink gestegen. In Oirschot zijn er inmiddels 60, in de Beerzen 10. Aan een laadpaal kunnen 2 auto’s tegelijkertijd opgeladen worden. De laadpalen worden steeds intensiever gebruikt. Dit jaar zijn er nu al meer dan 1.000 gebruikers. De verwachting is dat er eind 2023 ca. 10.000 oplaadbeurten zijn geweest.

Laadpalen in Oirschot

Omdat het aantal elektrische auto’s blijft stijgen, is het belangrijk dat het aantal laadpalen meegroeit. Jacob Beens, verkeerskundige van gemeente Oirschot: “We willen deze niet op elke hoek van de straat, wel goed verspreid over onze gemeente.
De meeste buurtbewoners zijn blij met een laadpaal in de buurt voor henzelf of hun bezoek. Soms merk ik bij inwoners aanvankelijk weerstand. Ik hoor dan dat er in hun buurt nu nog weinig behoefte aan is. Maar als we te lang wachten met bestellen en plaatsen, komen we achteraan in de rij en lopen we achter de feiten aan met alle gevolgen van dien. Natuurlijk kijken we goed naar de beste locatie in een wijk. Daar betrekken we ook buurtbeheer bij.”

Jacob Beens (rechts) met Hanke Lanting en Frans van Maasakkers van buurtbeheer Middelbeers Westelbeers. Hanke: “In overleg met de gemeente is deze laadpaal hier geplaatst, achter ontmoetingscentrum Ons Mevrouw. De geplande locatie was aanvankelijk het Doornboomplein, maar dat staat al vol met auto’s. Dit is een veel betere plek. Zo blijft er op het plein meer ruimte over voor ontmoetingen.”

Openbare laadpaal aanvragen?

Ga naar www.oirschot.nl/openbarelaadpaal-elektrische-auto.