Er is gestart met het bouwrijp maken van Ekerschot Noord, de nieuwe woonwijk aan de noordzijde van Oirschot. Hoe komt deze wijk eruit te zien?

De gemeente Oirschot gaat samen met Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte een nieuwe woonwijk realiseren in het gebied tussen de Peperstraat, Oude Grintweg en Kempenweg (genaamd Ekerschot Noord). Het plan gaat ruimte bieden aan zo’n 150 woningen. Voor verschillende doelgroepen, in zowel koop als huur,  én in verschillende prijsklassen. 

Situatietekening Ekerschot Noord

De planning

Op 17 december 2022 start de verkoop van 28 koopappartementen. Deze zijn verdeeld over 2 woongebouwen met een halfverdiepte parkeergarage. Meer informatie vindt u op www.drieiken.nl(externe link) De verkoop wordt begeleid door Lelieveld makelaardij en KIN makelaars. Heeft u interesse, schrijf u dan op tijd in en breng uw financieringsmogelijkheden in kaart. Voor dit project wordt namelijk ook de pilot loting gehanteerd. Voorkeuren van kandidaten en hun financieringsmogelijkheden spelen hierbij een grote rol.

Er komt ook een derde woongebouw, met 24 sociale huurappartementen (maximale huur € 647,19, prijspeil 2023). Ze hebben alle een berging en vele hebben een balkon. Woonstichting ’thuis is de opdrachtgever. Verhuur verloopt via het portaal Wooniezie en start ongeveer in de zomer van 2023. Wilt u op de hoogte blijven? Volg dit project dan op hun website, www.mijn-thuis.nl/nieuwbouwprojecten(externe link).

We onderzoeken ook of we hier een CPO-project mogelijk kunnen maken. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: toekomstige bewoners verenigen zich en treden samen op als opdrachtgever naar architect en aannemer. We verwachten hierover in het eerste kwartaal van 2023 een besluit te nemen.

Start bouw

Er wordt hard gewerkt om de locatie bouwrijp te maken. Naar verwachting is dit in januari 2023 klaar. De bouw van de eerste woningen kan dan ongeveer vanaf maart 2023 starten.                                                                                                                                          

Welke woningen komen er nog meer?

  • 24 twee-onder-eenkapwoningen, nog enkele in verkoop. Zie www.vanwanrooij.nl(externe link) of bel met Lelieveld makelaardij
  • 6 hoekwoningen, alle verkocht
  • 13 Ruimte voor Ruimte kavels, alle verkocht
  • Enkele zelfbouwkavels, houd www.funda.nl(externe link) in de gaten of er nog iets beschikbaar komt
  • 24 sociale huurwoningen voor kwetsbare jongeren, in een eigen complex. Alle verhuurd, wachtlijst ook vol
  • 7 tussenwoningen, vrije sector huur, start verhuur vanaf medio 2023. Meer info dan via www.borgdocnk.nl(externe link).

Voor Ekerschot Noord werken we als proef met een andere toewijzingsmethode. Meer informatie over hoe deze proef werkt, en hoe toewijzing en loting plaatsvindt, leest u op https://www.oirschot.nl/lotingsysteem-voor-bouwkavels-en-nieuwbouwkoopwoningen/

Veelgestelde vragen en antwoorden

Welke typen woningen komen er, hoeveel en voor wie?

Hieronder ziet u een overzicht van het woningbouwprogramma in het gebied Ekerschot Noord:

Type woning

Aantal

Koop of huur

Voor een specifieke doelgroep?

Hoekwoning

6

Koop

Alle verkocht

Tussenwoning

7

Huur (duur)

2-onder-1-kapwoning

24

Koop

Nog enkele te koop

Appartement

28

Koop
Inschrijving start 17-12-2022

Appartement

24

Huur (sociaal)
Inschrijving start ca. zomer 2023

Woonvoorziening

24

Huur (sociaal)
Alle verhuurd, wachtlijst vol

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking of autisme

Kavel voor zelfbouw

13 Ruimte voor Ruimte

9 particulier

Koop
Allen verkocht

Mogelijk nog enkele te koop via www.funda.nl

CPO-project

Nog onbekend (ca. 14)

Koop

Vooral starters (en wellicht ook enkele voor senioren vanaf 55 jaar)

Kun je op een zelfbouwkavel een bungalow bouwen?

In het plandeel waar de zelfbouwkavels liggen willen we een dorpse uitstraling realiseren door alle woningen van kappen te voorzien. Woningen met een plat dak zijn gezien de welstandscriteria NIET mogelijk. Binnen de mogelijkheden van het totale bestemmingsplan is het aan u of uw architect om te onderzoeken hoe op de begane grond niet alleen een woonkamer en keuken, maar ook een slaap- en badkamer te realiseren. Onder de kap heeft u dan bijvoorbeeld ruimte voor een bergzolder of een extra slaap- of hobbykamer.

Hoe duur zijn de woningen en de kavels?

Op www.drieiken.nl(externe link) vindt u prijzen en beschikbaarheid van de 28 koopappartementen.
Op www.vanwanrooij.nl(externe link) vindt u prijzen en beschikbaarheid van de in totaal 24 twee-onder-een-kapwoningen. De 6 hoekwoningen zijn allen verkocht.
Op www.borgdonck.nl(externe link) vindt u vanaf ongeveer zomer 2023 informatie, prijzen en beschikbaarheid over de 7 vrije sector huurwoningen die Van Wanrooij bouwt.
Op www.mijn-thuis.nl(externe link) vindt u vanaf 17 december 2022 meer informatie over de 24 sociale huurappartementen met een maandelijkse huurprijs van € 647,19 per maand (prijspeil 2023). Verhuur vindt straks plaats via www.wooniezie.nl(externe link) (start verhuur ca. zomer 2023)
Op www.funda.nl(externe link) vindt u of er een kavel voor zelfbouw te koop is van een particuliere grondeigenaar.

Waarom staan er meer vrijstaande woningen op het kaartje dan in het overzicht hierboven?

We hebben afspraken gemaakt met enkele grondeigenaren in het gebied. Daarom verkocht Ruimte voor Ruimte 13 kavels. De andere grondeigenaren hebben ook nog kavels in de verkoop gebracht. Kijk voor eventuele beschikbaarheid op www.funda.nl(externe link).

Er loopt een hoogspanningsverbinding vlakbij Ekerschot Noord. Is dat geen probleem voor woningbouw?

Tennet is de eigenaar van de 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen Tilburg-Noord en Best. Tennet wil deze hoogspanningsverbinding ondergronds gaan brengen. Bovendien kiest zij daarvoor een ander traject. Daarmee is er straks geen belemmering meer voor woningbouw op Ekerschot Noord. Wilt u hier meer over weten, kijk dan op https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/onshore-projecten-nederland/tilburg-noord-best/(externe link)

Hoe komt het gebied eruit te zien?

We vinden het belangrijk dat het gebied een mooie overgang vormt tussen de dorpskern en het buitengebied. Daarom is er veel openbare ruimte in het gebied en hebben de straten ronde vormen. Ook komt er een poel en maken we de bestaande watergang, die nu al door het gebied stroomt, beter zichtbaar. In het beeldkwaliteitsplan (onderdeel van het bestemmingsplan) vindt u een nadere toelichting op hoe het gebied verder vorm krijgt. 

Wat is een CPO-project?

CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dit betekent dat er eerst kopers gezocht worden. Die treden vervolgens samen op als opdrachtgever naar een architect en een aannemer. Zo gaat de groep kopers samen hun woonwensen vormgeven. In de gemeente Oirschot hebben we al eerder CPO-projecten gerealiseerd (twee in Moorland-Oost; twee in Spoordonk; De Reep; De Hille; en in H2O). Momenteel onderzoeken we of een CPO-project hier haalbaar is.

Gaat het CPO-project door?

We onderzoeken nog de haalbaarheid van een CPO-project, vooral voor  starters en wellicht ook enkele senioren. Als dat onderzoek is afgerond, neemt het college van burgemeester en wethouders hierover (naar verwachting begin 2023) een besluit.

Is het CPO-project mogelijk? Daarover organiseren we dan in 2023 een informatiebijeenkomst. Mogelijk gebeurt dat (deels) digitaal. We maken dat natuurlijk bekend via het Oirschots Weekjournaal, onze website en social media-kanalen.

Wat is een starter?

Een starter is iemand van maximaal 35 jaar (op het moment dat de inschrijftermijn voor de loting sluit) die nooit eerder een koopwoning heeft gehad.

Wat is een senior?

Een senior is iemand van minimaal 55 jaar (op het moment dat de inschrijftermijn voor de loting sluit). 

Voor wie is de woonvoorziening precies bedoeld?

In het wooninitiatief zullen 24 appartementen worden gerealiseerd voor jongvolwassenen met een licht of matig verstandelijke beperking en/of ASS (autisme spectrum stoornis). Het betreft hier 2 groepen van elk 8 bewoners die beschikken over een Wlz-indicatie en 1 groep van 8 bewoners die een Wmo-beschikking hebben.

Wie realiseert die woonvoorziening?

Cello Zorg realiseert die, samen met Den Bongerd & S.T.E.R., twee initiatiefgroepen van ouders.

Meer informatie vindt u op www.cello-zorg.nl(externe link)www.sodenbongerd.nl(externe link) of www.ster-wonen.nl(externe link).

Misschien wil ik mijzelf of mijn kind wel aanmelden voor die woonvoorziening. Kan dat?

Op dit moment zijn er geen plaatsen meer vrij. Ook de wachtlijst voor alle groepen is al vol. 

Wanneer begint de verkoop?

Op 17 december 2022 start de verkoop van de koopappartementen. Zie www.drieiken.nl(externe link)
Van Wanrooij startte in mei 2022 met de verkoop van de 30 koopwoningen. Er zijn nog enkele twee-onder-een-kapwoningen te koop (zie www.vanwanrooij.nl(externe link))

Wanneer start de bouw?

Niet alle woningen worden tegelijk gebouwd. Bovendien is dit afhankelijk van vergunningen en de beroepsprocedures. Als alles voorspoedig verloopt, is het gebied in januari 2023 bouwrijp. De bouw van woningen kan dan op zijn vroegst eind eerste kwartaal van 2023 starten.

Kan ik me al inschrijven voor de verkoop?

De verkoop van de appartementen start op 17 december 2022. Kijk daarvoor ook op www.drieiken.nl(externe link). Neem voor meer informatie contact op met Lelieveld makelaardij, (0499) 577 400 of met KIN Makelaars, (0161) 244 844.

Hoe blijf ik op de hoogte?

We werken dit overzicht van ‘Veelgestelde vragen en antwoorden  regelmatig bij. Als we nieuws hebben, dan plaatsen we een nieuwsbericht in het Oirschots Weekjournaal, op onze website en op onze sociale media. Verder kunt u natuurlijk onze social media accounts volgen en het nieuws op onze website lezen.

Komt er nog een informatiebijeenkomst?

Op 17 december 2022 kunt u van 10 tot 13 uur terecht in grand café De Beurs in Oirschot voor meer informatie over de 28 koopappartementen. 
Begin 2023 verwacht het college van burgemeester en wethouders een besluit te nemen of er een CPO-project komt. Zo ja, dan organiseren we daarna een informatiebijeenkomst over CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Mogelijk gebeurt dat digitaal. We maken dat natuurlijk bekend via het Oirschots Weekjournaal, onze website en social media-kanalen.

Wat kan ik nu al bekijken?

U kunt het bestemmingsplan digitaal bekijken op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0823.BPOIEKERSCHOT-VAST(externe link)

Het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan kunt u bekijken op b_NL.IMRO.0823.BPOIEKERSCHOT-VAST_tb3.pdf (ruimtelijkeplannen.nl)(externe link)

Ik heb vragen of opmerkingen over het bestemmingsplan woningbouwproject Ekerschot Noord. Wat kan ik doen?

Vindt u de antwoorden hierboven niet terug? Dan kunt u uw vraag stellen per e-mail: info@oirschot.nl (vermeld in de onderwerpregel ‘vragen Ekerschot Noord'). Wij proberen uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. U kunt tijdens onze openingstijden ook bellen met de gemeente: (0499) 583 333. Regelmatig verwerken wij de veel gestelde vragen en antwoorden in dit overzicht.

Bent u (aanstaande) koper van een kavel of woning, neem dan contact op met de verkopende partij of de verkopend makelaar.

Wilt u meer weten?

Zodra er meer of actueel nieuws te melden is vindt u dat op deze website. Ook plaatsen wij dan een nieuwsbericht in het Oirschots Weekjournaal.

Heeft u interesse in kavels in Ekerschot Noord? Kijk dan op www.funda.nl(externe link)

Heeft u interesse in de koopwoningen die Van Wanrooij verkoopt? Via www.vanwanrooij.nl(externe link) vindt u meer informatie.