Energie besparen en opwekken

Oirschot wil in 2040 energieneutraal zijn. We zetten in op energie besparen en duurzaam opwekken. Direct hulp bij het verduurzamen van uw woning? Op ons duurzaam gemeenteloket(externe link)(externe link) vindt u alles over het duurzaam (ver)bouwen van uw huis. Zo staat deze website boordevol tips, huidige subsidieregelingen en kunt u onafhankelijk advies inwinnen.

Energie besparen en opwekken

Projecten
 • Energietransitie bedrijven

  Bedrijven hebben te maken met wet- en regelgeving rondom energie en duurzaamheid.

 • Duurzaam gemeenteloket

  Dit digitale loket is het startpunt voor verduurzaming van uw woning

 • KempenEnergie

  Vereniging KempenEnergie helpt energie besparen en geeft persoonlijk advies.

 • Monument verduurzamen

  Het verduurzamen van monumenten vraagt om een zorgvuldige aanpak. Lees hier alle (on)mogelijkheden.

 • Zon op Oirschot

  Kunt u geen zonnepanelen op uw eigen dak plaatsen? Stichting Zon op Oirschot ontwikkelt collectieve zonnedaken. Doet u mee?

 • KempenStroom

  Via energiecoöperatie KempenStroom wordt u zelf mede-eigenaar van zonneparken in Oirschot en omgeving.

 • Subsidie duurzame initiatieven

  Vraag als inwoner of maatschappelijke organisatie een bijdrage voor een duurzaam initiatief.

 • Duurzame huizenroute

  Woning verbouwen en verduurzamen? Neem een kijkje bij andere huiseigenaren tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route.

 • Oirschot energieneutraal in 2040

  In het energiebeleid is afgesproken dat Oirschot in 2040 energieneutraal is. Alle energie die we dan gebruiken wordt dan duurzaam opgewekt.

 • Jouw vereniging verduurzamen

  Meld u aan voor hulp bij het verduurzamen van uw sociaal maatschappelijke accommodatie!

 • Grootschalige zonne- en windenergie

  Lees alles over waar en hoe zonne- en windparken ontwikkeld mogen worden in Oirschot.

 • Coöperatie Zonnepark Welschap

  Kunt u geen zonnepanelen op uw eigen dak plaatsen? Coöperatie Zonnepark Welschap is wellicht iets voor u.

 • Regionale energiestrategie (RES)

  In de RES staan plannen om meer duurzame energie en minder aardgas te gaan gebruiken.

 • Green deal zorg

  De gemeente Oirschot heeft de Green Deal Zorg MRE ondertekend. Daarmee spreken we met zorginstellingen af om te verduurzamen.

Samen op weg naar een duurzaam Oirschot!

Oirschot energieneutraal

In 2040 wil Oirschot energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle gebruikte energie duurzaam en binnen de gemeentegrenzen wordt opgewekt.

In 2018 heeft de gemeenteraad van Oirschot de doelstelling ‘Oirschot energieneutraal in 2040’ vastgesteld. Dit betekent dat alle energie die we dan gebruiken duurzaam opgewekt wordt zodat geen schadelijke uitstoot plaatsvindt. Om in 2040 energieneutraal te zijn is de opgave dan ook om maximaal energie te besparen en de benodigde energie op te wekken met onder andere zonne- en windenergie. Dat doen we door bijvoorbeeld gebouwen te isoleren, ledverlichting te gebruiken en woningen te verwarmen zonder aardgas (bijvoorbeeld met een warmtepomp). Uiteindelijke willen we dat alle gebouwen in Oirschot aardgasvrij zijn. Om duurzame energie op te wekken zetten we in op zonnepanelen op daken en op zonnevelden. Er staan ook windmolens langs de snelweg om de gemeente Oirschot te voorzien van windenergie.

Duurzaam Gemeenteloket Oirschot

Op het online Duurzaam Gemeenteloket Oirschot leest u alles over het energiezuiniger maken van uw woning, beschikbare subsidies en wie u hiermee kan helpen. U vindt er uitgebreide uitleg over  isolatiemaatregelen zoals muurisolatie, spouwmuurisolatie, vloerisolatie, bodemisolatie, dakisolatie, gevelisolatie, dubbelglas, HR++ glas of triple glas maar ook over goede ventilatie (met warmteterugwinning). Voor duurzaam verwarmen met een warmtepomp, zonneboiler of vloerverwarming kunt u ook terecht bij het Duurzaam Gemeenteloket Oirschot. Informatie over het kosteloos aanvragen van een openbare laadpaal vindt u hier ook.

In gemeente Oirschot is een lokale energievereniging, KempenEnergie, actief. De medewerkers  helpen u graag bij uw weg naar verduurzaming. Zij organiseren fysieke en digitale bijeenkomsten, kunnen een energiescan van uw woning maken en houden zich bezig met energieprojecten.

Elektriciteit opwekken met eigen zonneparken

Om de negatieve gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan is er wereldwijd afgesproken om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Energiebesparing en zonnepanelen op daken helpen daar al bij. Maar ook een zonneweide, zonnepark of windpark zijn nodig om genoeg schone energie op te wekken. In de regionale energiestrategie (RES) maken wij hier afspraken over met de andere gemeenten binnen de regio.