Wat is het?

Als u een tweede woning of stacaravan meer dan 90 dagen per jaar in de ene gemeente tot uw beschikking hebt, terwijl u ingeschreven staat in een andere gemeente, betaalt u forensenbelasting.

Wat kost het?

De belasting bedraagt een percentage van de voor de onroerende zaakbelastingen vastgestelde waarde. Voor 2021 is dit 0,3613%.

Wat moet ik doen?

U betaalt de forensenbelasting.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Automatisch betalen

Bezwaar gemeentelijke belastingen en leges

Heeft u gevonden wat u zocht?