In het plan Ekerschot Noord heeft de gemeenteraad ruimte gereserveerd voor een CPO-project voor 14 starterswoningen. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Een groep kopers treedt dan gezamenlijk op als opdrachtgever naar een architect en aannemer. Op 11 mei organiseerden we een drukbezochte eerste informatiebijeenkomst. Op 25 mei vond de tweede bijeenkomst plaats. Daar kwamen zo’n 40 starters op af, vaak samen met een ouder. Deelname hieraan was verplicht om met voorrang mee te kunnen doen aan de loting op donderdag 22 juni aanstaande. 

Tijdens deze avonden hebben we indicatieve prijzen bekendgemaakt en een concept stedenbouwkundig plan gepresenteerd. We hebben toen aangegeven dat dit plan intern nog getoetst moest worden aan uitgangspunten zoals het percentage groen, waterberging, de verhouding tussen openbaar en particulier gebied. Ook hebben we het ontwerp alvast aan de welstandscommissie voorgelegd. Dit heeft ertoe geleid dat het concept stedenbouwkundig plan is aangepast. 

Het aangepaste stedenbouwkundig plan is hieronder weergegeven. Meer informatie, zoals oppervlakte van de percelen en indicatieve prijzen, is te vinden op onze website. Ga hiervoor naar www.oirschot.nl/ekerschot en kijk onder ‘CPO-project’. Ook de voorwaarden om mee te doen vind je daar terug, net als welke groepen voorrang hebben. Het aangepaste stedenbouwkundig plan biedt nog steeds ruimte voor 14 starterswoningen. De bouwblokken en oppervlaktes van de percelen zijn indicatief en kunnen nog iets wijzigen in de uitwerkingsfase. Heb je je al eerder ingeschreven? Kijk dan nog eens goed naar de aangepaste verkaveling en prijsindicaties. Mocht het toch niet (meer) bij je passen en wil je niet meer meeloten, stuur dan een mail naar woningbouw@oirschot.nl.

De inschrijving voor de loting -eventueel MET een financiële scan waaruit blijkt dat het project voor jou financieel haalbaar is - sluit op maandag 19 juni om 23.59 uur. Een financiële scan is niet verplicht, maar geeft je een streepje voor op inschrijvers die dat niet indienen.