Wat is het?

Wilt u kabels en leidingen (en toebehorende apparatuur) in gemeentegrond aanbrengen? Dan heeft u hiervoor een vergunning of instemmingsbesluit nodig. Nuts- en telecombedrijven vragen deze online aan via het MOOR-platform.

Wat moet ik doen?

De gemeente Oirschot maakt voor het verlenen van graafvergunningen en voor het melden en administratief afhandelen van graafwerkzaamheden aan kabels en leidingen gebruik van het online systeem Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR). 

Een aanvraag voor een kabels- en leidingenvergunning of instemmingsbesluit en het melden van graafwerkzaamheden regelt u online via https://mijn.moorwerkt.nl.

Beschikt u niet over een MOOR-account? Neem dan contact op met de MOOR Helpdesk, bereikbaar via (035) 524 89 04 of helpdesk@moorwerkt.nl.

Wat kost het?

Aan het aanvragen van een kabels- en leidingenvergunning of instemmingsbesluit zijn kosten verbonden. Daarnaast moet schade aan de bestrating vergoed worden. De tarieven vindt u op het online MOOR-platform.

Voor alle aanvragen betaalt u legeskosten. Er gelden gedifferentieerde tarieven. U kunt deze vinden in de tarieventabel.

Heeft u gevonden wat u zocht?