Zodra wij een nieuwbouwwoning of bouwkavel in onze gemeente uitgeven publiceren wij dit in het Oirschots Weekjournaal, op deze website en via Twitter (@gem_oirschot).  Met een inschrijfformulier kunt u zich inschrijven op de betreffende uitgifte. Zowel de inschrijving als loting zijn kosteloos. Dit formulier kunt u tijdens de inschrijftermijn downloaden of invullen op deze website, óf u kunt het ophalen bij de gemeentelijke balie of de betreffende makelaar.

Als u zich op tijd en correct heeft ingeschreven krijgt u een uitnodiging om deel te nemen aan de loting. Soms stelt de gemeente specifieke voorwaarden; starterswoningen zijn bijvoorbeeld alleen bedoeld voor kandidaten die voldoen aan de definitie starters.

Personen die zijn ingeloot maken tijdens de lotingsavond direct hun keuze kenbaar. Bij een CPO-project is de loting meestal bedoeld om een keuzevolgorde te bepalen. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.  Dat betekent dat toekomstige bewoners zich verenigen en gezamenlijk optreden als opdrachtgever naar een architect en aannemer. Uw uiteindelijke keuze maakt u pas tijdens het CPO-traject dat na de loting officieel van start gaat.

Vervolgstappen na de loting

Nadat de kandidaat de keuze heeft gemaakt voor een bouwkavel of nieuwbouwwoning volgt een gesprek met de makelaar. De kandidaat heeft vervolgens twee weken de tijd om de verkoopaanbieding voor akkoord te ondertekenen. Vervolgens wordt een koopovereenkomst opgemaakt.

Als na loting blijkt dat niet alle bouwkavels of nieuwbouwwoningen gekozen zijn (ook niet door de reservekandidaten), dan worden de resterende bouwkavels of nieuwbouwwoningen via vrije verkoop aangeboden.