Het college van B&W van de gemeente Oirschot heeft de subsidieplafonds voor individuele subsidiering van culturele vorming 2024-2025 en de reguliere subsidies 2025 vastgesteld. Deze plafonds maken deel uit van de Nadere Subsidieregels Oirschot 2024. Op basis van deze regels kunt u nu voor het jaar 2025 subsidie aanvragen voor het bijdragen aan verschillende doelen van de gemeente zoals cultuur, educatie, recreatie, zorg, welzijn, scouting en sport.

Subsidie aanvragen

Vanaf nu kunt u online subsidie aanvragen. De termijn voor het aanvragen van de reguliere subsidies sluit op 1 oktober 2024. Na 1 oktober 2024 worden de aanvragen voor reguliere subsidies beoordeeld en gebundeld in het Subsidieprogramma 2025 dat in november door het college zal worden vastgesteld. Daarna worden de beschikkingen 2025 voor reguliere subsidies op uiterlijk 31 december 2024 aan de subsidievragers verstuurd.

Meer informatie

Alle (nieuwe) informatie met betrekking tot het aanvragen van een subsidie voor 2025, de subsidieplafonds en de officiële publicaties vindt u hier