Er is sinds de zomer van 2021 sprake van een zeer hoge instroom van asielzoekers. Ondertussen stromen statushouders, asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen en in Nederland mogen blijven, veel moeizamer dan voorheen door naar een woning. Dit komt onder meer door de krapte op de woningmarkt. Daarom zoekt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) overal in het land naar extra opvangcapaciteit. Ook het kabinet deed verschillende oproepen om noodopvanglocaties mogelijk te maken. Onze gemeente voelt zich, net als vele andere gemeenten in Nederland, verantwoordelijk om haar steentje bij te dragen en mensen in nood op te vangen.

Burgemeester Judith Keijzers-Verschelling licht in onderstaande video toe waarom het gemeentebestuur heeft meegewerkt aan het verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om in de gemeente Oirschot een tijdelijke noodopvang toe te staan.

Asielzoekers aangekomen in noodopvang Oirschot

Vanaf 19 mei tot en met 5 juni 2022 zijn alle asielzoekers aangekomen op de tijdelijke noodopvanglocatie aan de Oerlesedijk 1 (voormalige kliniek Rodersana). Op de locatie wonen nu 40 AMV’ers (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen) en gezinnen met kinderen. Veruit de meeste gezinnen hebben al een verblijfsvergunning en mogen dus in Nederland blijven. Zij zijn in afwachting van een definitieve woning in een gemeente in Nederland.

Vragen en antwoorden

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Stuur dan een e-mail naar info@oirschot.nl.

Heeft u een vraag voor het COA? Zij zijn bereikbaar via de receptie van de tijdelijke noodopvang op 06 – 2569 3930. Of stuur een e-mail aan oirschotrodersana@coa.nl.

Opvang asielzoekers in Nederland

Wat is het COA?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland. Dit doen zij vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland, tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Kijk voor meer informatie op www.coa.nl.

Vluchtelingen, asielzoekers, statushouders - wat is wat?

Vluchtelingen zijn mensen die wegens oorlog of andere redenen vrezen voor hun leven en asiel aanvragen in ons land. Vluchtelingen die asiel aanvragen heten asielzoekers. Zij worden tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in asielzoekerscentra (azc’s). Zodra zij een verblijfstatus krijgen in Nederland worden ze statushouders genoemd. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland.

Waarom is er tijdelijke noodopvang nodig?

Er is sinds de zomer van 2021 sprake van een zeer hoge instroom van asielzoekers. Ondertussen stromen statushouders, asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen en in Nederland mogen blijven, veel moeizamer dan voorheen door naar een woning. Dit komt onder meer door de krapte op de woningmarkt. Daarom zoekt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) overal in het land naar extra opvangcapaciteit. Ook het kabinet deed verschillende oproepen om noodopvanglocaties mogelijk te maken

Opvang asielzoekers in Oirschot

Waarom tijdelijke noodopvang in Oirschot?

De gemeente Oirschot heeft een verzoek gekregen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) of het mogelijk is om asielzoekers tijdelijk op te vangen in de voormalige kliniek (Rodersana) aan de Oerlesedijk 1. Deze voormalige kliniek is daar zeer geschikt voor. Het voldoet aan alle voorwaarden die het COA aan (tijdelijke) noodopvanglocaties stelt. Bovendien is het gebouw snel in gebruik te nemen.

Onze gemeente voelt zich, net als vele andere gemeenten in Nederland, verantwoordelijk om haar steentje bij te dragen. In december 2021 heeft de gemeente dan ook besloten om, onder bepaalde voorwaarden, medewerking te verlenen aan dit verzoek.

Hoe lang blijft de noodopvang?

De opvang, die half mei 2022 geopend is, is voor maximaal 1 jaar met een eenmalige verlengingsoptie voor maximaal 1 jaar. Het gemeentebestuur evalueerde december 2022 de gang van zaken rondom de noodopvang. Op basis van die evaluatie werd eind februari 2023 besloten om de noodopvang met nog maximaal 1 jaar te verlengen tot en met 18 mei 2024.

Welke asielzoekers worden er opgevangen in de voormalige kliniek?

De tijdelijke opvanglocatie biedt ruimte aan maximaal 150 personen met een kansrijke status. Naast de 40 AMV’ers (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) verblijven er voornamelijk gezinnen met kinderen. Het streven is een langdurig verblijf zodat er geen onnodige verhuisbewegingen noodzakelijk zijn. 

Komen de asielzoekers in Oirschot uit onveilige landen?

Ja, veruit de meeste asielzoekers die zich in Nederland melden komen uit onveilige landen. In de opvanglocatie worden geen asielzoekers opgevangen die een legaal verblijf hebben in een ander EU-land. En geen asielzoekers die reeds in een ander Europees land asiel hebben aangevraagd of hadden moeten aanvragen (spoor 1 en 2).

Worden op de Oerlesedijk ook Oekraïense vluchtelingen opgevangen?

In december 2021 besloot het gemeentebestuur van Oirschot om de vestiging van 150 asielzoekers in de voormalige kliniek aan de Oerlesedijk 1 mogelijk te maken. Daarmee zijn de grenzen van de capaciteit van deze locatie bereikt. Oekraïense vluchtelingen worden op andere plaatsen opgevangen. Meer informatie hierover leest u op de pagina over Oekraïne

Wat zijn de contactgegevens van de locatie?

Heeft u een vraag voor het COA? Zij zijn bereikbaar via de receptie van de tijdelijke noodopvang aan de Oerlesedijk 1 op 06 – 2569 3930. Of stuur een e-mail aan oirschotrodersana@coa.nl.

Veiligheid

Hoe is de veiligheid rond de locatie geregeld?

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op al haar locaties. Tussen 8.00 uur en 22.00 uur zijn er medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligers van Trigion op de locatie. De politie neemt de locatie mee in de surveillancedienst.

Op de website www.coa.nl/nl/veiligheid-en-rond-azcs leest u meer over dit onderwerp.

Wat kan ik doen als ik overlast ervaar?

Het COA is verantwoordelijk voor de bewoners op de locatie. Overlast van de noodopvang kunt u melden bij het COA via de receptie van de tijdelijke noodopvang op 06 – 2569 3930. Deze wordt 24 uur per dag bemenst door het beveiligingsbedrijf Trigion. Of stuur een e-mail aan oirschotrodersana@coa.nl. Bij een verdachte of (levens)gevaarlijke situatie belt u altijd met het noodnummer 112.

Dagbesteding

Wat doen de bewoners overdag?

Het COA leert de bewoners een (nieuw) dagritme. Daarnaast worden, in samenspraak met initiatieven in het dorp, activiteiten georganiseerd die bijdragen aan de integratie van asielzoekers aan de Nederlandse samenleving. Voor alle leerplichtige kinderen en jongeren wordt onderwijs aangeboden, bij voorkeur in Oirschot. Daarnaast is er specifieke dagbesteding en begeleiding voor AMV’ers (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) gericht op hun veiligheid en opvoeding. Benieuwd hoe het leven in een opvanglocatie eruit ziet? Kijk op de website van het COA.

Kan ik de bewoners ook tegenkomen in het dorp?

Ja, de bewoners hebben dezelfde rechten en plichten als ieder ander in Nederland als het aan komt op bewegingsvrijheid. Ze mogen zich dus vrij bewegen in de gemeente. Het COA kent huisregels, bewoners krijgen deze in hun eigen taal uitgereikt. Ook krijgen ze uitleg over rechten, plichten en omgangsvormen in Nederland.

Moeten de bewoners op een bepaalde tijd binnen zijn?

De bewoners zijn vrij om te gaan en staan waar zij willen. In de huisregels van het COA staat dat het rustig moet zijn tussen 22.00 en 08.00 uur. Wanneer er specifieke signalen zijn dat jongeren op latere tijden het terrein verlaten of binnenkomen (zonder opgave van reden) dan voert het COA hierover individuele gesprekken met ze.

Gaan de kinderen naar school?

Alle leerplichtige kinderen in de noodopvang volgen onderwijs in de gemeente of omstreken. Dit onderwijs moet geregeld zijn binnen 6 tot 8 weken na aankomst van de bewoners. Als het onderwijs te ver is van de locatie, dan regelt het COA leerlingenvervoer. Wij zijn nu in gesprek met de scholen in Oirschot en de directe omgeving.

Algemeen

De locatie is ver van het dorpscentrum. Hoe komen de asielzoekers daar en welke route nemen zij?

Vervoer is de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners. Vaak wordt er een fietsenwerkplaats gerealiseerd waar gedoneerde fietsen worden opgeknapt of gerepareerd. De bewoners krijgen een A4 met de toelichting over de route(s). Hierin worden ook de verkeersinstructies in opgenomen. Bijvoorbeeld over het feit dat een snelweg verboden is voor wandelaars en (brom)fietsen en dat die alleen via bruggen en viaducten zijn over te steken.

Hoe communiceer ik met de asielzoekers?

Alle asielzoekers krijgen Nederlandse les en velen spreken redelijk Engels, soms Frans. Daarnaast hebben bijna alle bewoners een mobiele telefoon. Gebruik google translate om met ze te communiceren.

Maken de bewoners ook gebruik van onze huisarts en tandarts?

Net als iedereen kunnen asielzoekers naar de huisarts, een verloskundige of naar het ziekenhuis. Zij kunnen daarvoor terecht bij de eigen gezondheidsdienst van het COA en bij zorginstanties in de regio waarmee het COA afspraken maakt. COA-medewerkers informeren asielzoekers over de Nederlandse gezondheidszorg en begeleiden minder zelfredzame bewoners bij hun gang naar de zorg. 

Ik wil helpen

Kan ik ook helpen bij de opvang?

Ja, dat kan. In opvanglocaties voor asielzoekers zijn veel vrijwilligers actief. Wil je vrijwilliger worden, dan kun je een e-mail sturen naar FMZOirschotRodersana@coa.nl. Wil je op een andere manier bijdragen? Lees dan meer over de mogelijkheden. Vrijwilligersvacatures vind je in het vacatureoverzicht.

Ook buiten opvanglocaties zetten mensen zich belangeloos in voor asielzoekers, bijvoorbeeld met eigen initiatieven of vanuit organisaties en bedrijven. Het COA heeft hierover contact met LEV.

Ik heb kleding en goederen over. Kan ik deze ook brengen?

Het COA heeft helaas geen gelegenheid tot het sorteren en distribueren van kleding en goederen op een tijdelijke opvanglocatie. U kunt kleding en goederen het beste brengen naar inzamelpunten, zoals van het Leger des Heils. Mocht er kleding of goederen nodig zijn voor de bewoners van de locatie, dan maakt het COA gebruik van bestaande contacten met verschillende organisaties.

Bron foto's: A.B. (Bernard) Leemans