Vanwege de invoering van de Omgevingswet kunnen wij sinds 1 juli 2022 geen (ontwerp)bestemmingsplannen en (ontwerp)wijzigingsplannen op basis van de Wet ruimtelijke ordening meer in behandeling nemen. Stel daarom plannen op (of laat deze opstellen) volgens de eisen van de Omgevingswet.

Nieuwe wet

Volgens de huidige planning treedt op 1 juli 2023 de Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt 26 wetten. De Wet ruimtelijke ordening vervalt. Ook de Omgevingswet heeft een planologisch kader: het omgevingsplan. Ruimtelijke initiatieven moeten daarin passen. Als een initiatief niet in dat kader past, kunnen we dit toch mogelijk maken door een aanpassing van het omgevingsplan of door een vergunning voor een ‘buitenplanse omgevingsplan activiteit’ (bopa).

Hebt u een bouwplan of initiatief?

Initiatiefnemers of hun adviseurs kunnen contact opnemen met de gemeente, cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, hoe zij het beste hun plannen kunnen indienen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 0499 - 58 3333.