Vanaf 1 juli kunnen wij geen (ontwerp)bestemmingsplannen en (ontwerp)wijzigingsplannen op basis van de Wet ruimtelijke ordening meer in behandeling nemen. Stel daarom plannen op (of laat deze opstellen) volgens de eisen van de Omgevingswet.

Nieuwe wet

Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt 26 wetten. De Wet ruimtelijke ordening vervalt. Ook de Omgevingswet heeft een planologisch kader: het omgevingsplan. Ruimtelijke initiatieven moeten daarin passen. Als een initiatief niet in dat kader past, kunnen we dit toch mogelijk maken door een aanpassing van het omgevingsplan of door een vergunning voor een ‘buitenplanse omgevingsplan activiteit’ (bopa).

Wat betekent dit voor u?

Bent u bezig met het (laten) opstellen van een (ontwerp)bestemmingsplan of (ontwerp)wijzigingsplan? Hou er dan rekening mee dat het beoordelen en in procedure brengen van deze plannen langer duurt dan zes maanden. Het gaat het niet meer lukken om deze plannen voor 1 januari ter inzage te leggen als deze nu nog moeten worden ingediend. Vanaf 1 juli kunnen wij geen (ontwerp)bestemmingsplannen en (ontwerp)wijzigingsplannen op basis van de Wet ruimtelijke ordening meer in behandeling nemen. Stel daarom vanaf nu plannen op (of laat deze opstellen) volgens de eisen van de Omgevingswet.

Wat betekent dit voor een ingediend (ontwerp)bestemmingsplan of (ontwerp)wijzigingsplan?

Ingediende plannen kunnen we nog voor 1 januari 2023 beoordelen en in procedure brengen. Voor deze plannen wordt de procedure uit de Wet ruimtelijke ordening gevolgd, ook als deze procedure doorloopt na 1 januari 2023.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het cluster ruimtelijke ontwikkeling, tel. 0499 - 58 3333.