De gemeente Oirschot ziet kansen om de oostrand van Middelbeers samen met ontwikkelaars en grondeigenaren te ontwikkelen tot een nieuwe dorpse uitbreiding die aansluit bij het landschap. De ontwikkeling van de oostrand is belangrijk voor Middelbeers en we willen dat dit zorgvuldig gebeurt. Daarom stellen grondeigenaren en ontwikkelaars eerst een zogeheten ‘masterplan’ op. Dit gebeurt in opdracht van de gemeente. Inwoners en belanghebbenden worden betrokken bij de uitwerking van dit masterplan.

Op 3 april was de tweede inloopbijeenkomst over de mogelijke ontwikkeling van de oostrand van Middelbeers (o.a. woningbouw). Tijdens de vorige inloopbijeenkomst op 19 december 2022, is gereageerd op drie mogelijke modellen voor de ontwikkeling van de oostrand. Daarnaast konden bewoners van Middelbeers reageren via een online enquête. Op basis van de reacties is een voorkeursmodel uitgewerkt, dat opnieuw is besproken om alle kansen en aandachtspunten goed in beeld te krijgen.

Na deze tweede inloopbijeenkomst zetten wij de reacties op een rij en wordt het voorkeursmodel waar mogelijk en noodzakelijk aangescherpt. Wij zullen als gemeente vervolgens een besluit nemen over het plan waarbij het verslag van dit proces wordt betrokken. Vervolgens zal het plan verder worden uitgewerkt door de betrokken marktpartijen in overleg met ons.