Pilot samenwerking Beerse Boys en gemeente Oirschot

Op woensdag 15 mei verrichtten voorzitter Tom Bodde en de klusploeg van voetbalvereniging Beerse Boys samen met wethouder Corine van Overdijk de symbolische aftrap van de pilot OSMO (Oirschots SamenwerkingsModel Onderhoud). Deze pilot sluit aan bij de ambitie van de gemeente om een intensievere samenwerking aan te gaan met buitensportverenigingen op het gebied van onderhoud. Samen met de aannemer die verantwoordelijk is voor het onderhoud start dit jaar de pilot op Sportpark De Klep.

Ervaring opdoen

Wethouder Corine van Overdijk: ‘We bekijken onder andere of het zowel voor verenigingen als gemeente en aannemer voordelig en werkbaar is. Met voetbalvereniging Beerse Boys en de aannemer is besloten om juist nu te starten met de pilot om zo ervaring op te doen op welke wijze we OSMO vanaf 2025 verder kunnen implementeren.’ Voorzitter Tom Bodde: ‘Als vereniging hadden we de wens om meer verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot het maaibeheer en bij voorkeur met de inzet van een robotmaaier. We zijn blij dat we met deze pilot kunnen ervaren of dit voor ons ook werkbaar is en of we vanuit deze samenwerking een nog hogere kwaliteit kunnen realiseren’.

WSD

Een bijzondere samenwerking is dat de klusploeg van de Beerse Boys samen met twee WSD-medewerkers, die vanuit WSD bij de aannemer zijn gedetacheerd, het handmatig onderhoud op het sportpark gaan verzorgen. Hierbij wordt ook de mogelijkheid onderzocht of zij, binnen de beschikbare tijd, ook andere werkzaamheden voor de vereniging gaan uitvoeren onder begeleiding van de klusploeg. Wethouder Corine van Overdijk is blij met de sociale ontwikkeling, ‘De vrijwilligers van de verenigingen zijn van grote waarde voor verenigingen en maken een groot verschil met hun inzet.’ Voorzitter Tom Bodde: ‘Ook dit past bij onze vereniging. Iedereen is bij ons welkom en van waarde’.

Vervolg

De resultaten van de pilot worden meegenomen in de voorbereiding van het nieuwe onderhoudscontract, dat vanaf 2025 in moet gaan. Dan zal ook duidelijk worden of en op welke wijze we OSMO breder uit gaan rollen richting alle buitensportaccommodaties. 

De klusploeg en voorzitter van Beerse Boys samen met wethouder Corine van Overdijk, gemeentemedewerkers, adviseur Newae en aannemerscombinatie Van Wijlen-Vogels incl. WSD-medewerkers.