Wat kost het?

De kosten voor het in behandeling nemen van een principeverzoek zijn € 3.743,00. U ontvangt hiervoor een factuur.

Wat is het?

Heeft u een (bouw)plan, maar past dit niet in het geldende bestemmingplan? Dien dan een principeverzoek in om de haalbaarheid van uw plan te toetsen.

In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Het bepaalt wat je mag bouwen en hoe gebouwen en terreinen gebruikt mogen worden. Wanneer uw (bouw)plan niet voldoet aan de regels van het bestemmingsplan, dan wilt u mogelijk eerst weten wat wij daarvan vinden. U kunt dan een principeverzoek bij ons indienen. Wij geven u dan een indicatie over de haalbaarheid van uw plan. Wij toetsen uw verzoek aan onze visie, wet- en regelgeving en aan ruimtelijke aspecten zoals verkeer, parkeren, natuur, archeologie, cultuurhistorie, enz. Onze reactie op uw verzoek is een voorlopig standpunt en geen besluit. Bezwaar is niet mogelijk.

Wat zijn de voordelen?

 • Nog voordat u een officiële aanvraag indient, weet u of uw plan kans van slagen heeft.
 • Als uit de haalbaarheidstoets blijkt dat uw plan niet mogelijk is, kunt u uw plan nog wijzigen.
 • Als uit de haalbaarheidstoets blijkt dat uw plan niet haalbaar is, bent u minder geld kwijt dan als u direct een officiële aanvraag had ingediend.
 • Door het indienen van een haalbaarheidsverzoek kunt u een weigering van een officiële aanvraag voorkomen.

Wat moet ik doen?

Wij hebben een tekening nodig van de gewenste situatie op schaal met:

 • daarop zichtbaar wat de huidige situatie t.o.v. de gewenste is;
 • afmetingen van het perceel en van alle aanwezige gebouwen en de afstand tot de erfgrens;
 • het bestaande en het beoogde gebruik van de gebouwen en de grond;
 • de inrichting van het buitenterrein (parkeerplaatsen, verhardingen, inrit en ingangen, eventueel te kappen bomen of te verwijderen groen, eventueel nieuw aan te planten groen).

Ook hebben wij een schriftelijke toelichting nodig met motivatie en waarom de gekozen locatie hiervoor het meest geschikt is.

Bij het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsactiviteiten zijn naast bovenstaande gegevens ook de volgende gegevens nodig:

 • een omschrijving van de bedrijfsactiviteiten die u gaat uitvoeren met een toekomstverwachting;
 • de omvang van de activiteiten, aantal personen, aantal bezoekers;
 • parkeeroplossing op eigen terrein.

De behandeling van het verzoek gaat sneller als het verzoek volledig en duidelijk is.

Hoe werkt het?

U ontvangt binnen 3 maanden een schriftelijke reactie op uw verzoek. Hierin staan ook de vervolgstappen beschreven.

Afhankelijk van het verzoek kunnen wij u om aanvullende informatie vragen.

De geldigheidsduur van een positieve reactie van ons is maximaal één jaar na de verzenddatum van de brief waarin de reactie wordt meegedeeld. Binnen deze termijn verwachten wij dat u een formele, complete aanvraag omgevingsvergunning of een verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen bij ons indient.

Heeft deze informatie u geholpen?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Ellen van Rokven

Ellen Rokven

Medewerkster Klantcontactcentrum