De gemeente heeft in samenspraak met ondernemers besloten om reclameheffing in het centrum van Oirschot in te voeren. Als gebruiker van de vestiging waarop, waaraan, waarin of waarbij één of meer reclameobjecten zijn aangebracht, bent u belastingplichtig.

Voor ieder pand in dit gebied, waar reclameobjecten zijn aangebracht die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, moet belasting worden betaald. De reclameheffing is gebaseerd op de Gemeentewet en de Verordening reclameheffing 2024.

Wie betaalt?

De reclameheffing heft de gemeente per vestiging (onroerende zaak volgens de Wet WOZ). De gebruiker van het pand betaalt de belasting.

Waarom reclameheffing

De opbrengst van de reclameheffing investeren we in Stichting Visit Oirschot. De marketingorganisatie van Oirschot. Zij promoten Oirschot in de regio en daarbuiten. Het doel is om de economische kwaliteit van Oirschot te versterken. Dat doet zij onder meer door het organiseren van evenementen, het promoten van Oirschot en het verbeteren van de uitstraling.

Kosten

Het bedrag van de aanslag berekenen we op basis van de WOZ-waarde.

Het tarief bedraagt € 1,45 per € 1.000,- van de WOZ-waarde, met een minimum aanslag van € 375,- per pand en een maximum aanslag van € 775,- per pand.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de aanslag kunt u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Oirschot. Via mail is wettelijk niet voldoende. In dit bezwaarschrift moet gemotiveerd worden aangegeven waartegen u bezwaar indient. Een bezwaarschrift indienen tegen de hoogte van de tarieven of het feit dat u verplicht wordt om mee te betalen aan het centrummanagement heeft geen zin. De raad heeft dit besloten en daartegen is geen bezwaar mogelijk.

Informatie over de reclameheffing

U kunt via e-mail contact opnemen met een medewerker van het cluster Belastingen via telefoonnummer, (0499) 583 333 of per e-mail, belastingen@oirschot.nl.