Heeft u een mooi duurzaam plan in Oirschot? Bijvoorbeeld om samen met buren, energie te besparen? Of juist duurzame energie opwekken met een vereniging of club? De gemeente Oirschot geeft tot € 5000,- subsidie aan inwoners(groepen), maatschappelijke organisaties en verenigingen die een duurzaam initiatief starten. 

De gemeente Oirschot wil initiatieven op gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking en energie-efficiency ondersteunen. Voor de uitvoering van de duurzame initiatieven kan een bijdrage worden aangevraagd bij de gemeente. Hiervoor is de subsidieregeling Duurzame initiatieven Oirschot opgesteld. 
Kijk voor meer informatie op: www.oirschot.nl/duurzaamheid