Iedereen moet de website van de gemeente Oirschot gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. We willen daarom zo volledig mogelijk voldoen aan de toegankelijkheidseisen van Digitoegankelijk.nl en het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring gaat over de inhoud van de website Oirschot.nl die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.