Direct regelen

Automatisch betalen: hiervoor heeft u als burger DigiD nodig, en als organisatie, vereniging of instelling eHerkenning (niveau 3). Bezwaar gemeentelijke belastingen en leges: hiervoor heeft u DigiD nodig.

Wat kost het?

Het tarief per persoon per overnachting bedraagt € 2,20.

Voor personen beneden de leeftijd van 18 jaar die onder voorwaarden verblijven in een groepsaccommodatie is het tarief per persoon per overnachting € 1,80.

Indien sprake is van verblijf op camping of camperplaats bedraagt het tarief per persoon per overnachting € 1,90.

Wat is het?

De gemeente heft toeristenbelasting, omdat toeristen gebruik maken van voorzieningen in de gemeente. Personen en ondernemingen die tegen een vergoeding nachtverblijf aanbieden, zijn belastingplichtig. Het soort accommodatie is hierbij niet van belang, ook niet het feit of de verhuur wel of niet bedrijfsmatig is.  

De toeristenbelasting is verschuldigd voor zowel toeristische als zakelijke gasten. Voor personen die ingeschreven staan in de Basis Registratie Personen van de gemeente Oirschot is geen toeristenbelasting verschuldigd. 

Als u belastingplichtig bent voor de toeristenbelasting, moet u zich aanmelden bij de gemeente Oirschot.

U kunt hiervoor contact opnemen met het cluster belastingen via telefoonnummer (0499) 583 333 of per mail via belastingen@oirschot.nl 

Hoe werkt het?

U betaalt de toeristenbelasting.

Automatische incasso aanvragen

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via automatische incasso. Het te betalen bedrag wordt dan automatisch van uw bankrekening afgeschreven. De aanvraag, wijziging of annulering van de automatische incasso kunt u direct aanvragen onder het tabblad direct regelen.

Bezwaar maken tegen de toeristenbelasting

Als u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar indienen. Dit bezwaar dient u in bij de heffingsambtenaar van de gemeente Oirschot. U kunt dit indienen onder het tabblad direct regelen. De behandeling van uw bezwaar kan tot 8 weken duren waarna u de uitspraak per post ontvangt. Dit kan verlengd worden met 6 weken.

Heeft deze informatie u geholpen?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Ellen van Rokven

Ellen Rokven

Medewerkster Klantcontactcentrum