Besluitvormende raadsvergadering 18 juni

Deze raadsvergadering, waar de raad een besluit neemt over de agendapunten, is in het gemeentehuis van Oirschot en start om 19:30 uur. U bent van harte welkom op de publieke tribune of kijk live mee.

Agenda (concept)

A-stukken (geen discussie verwacht tot besluitvorming)

 • Bestemmingsplan Buitengebied, herziening Montfortlaan 10
 • Bestemmingsplan Buitengebied, herziening Straatsedijk 6
 • Bestemmingsplan Buitengebied, herziening Fransebaan 9
 • Bestemmingsplan Buitengebied, herziening Oirschotse Heide militair oefenterrein
 • Algemeen delegatiebesluit Oirschot 2024
 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Oirschot 2024, 1e herziening
 • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2024
 • Zienswijze conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling WSD
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost
 • Bindend advies omgevingsvergunning zendmast Westfields
 • Actualisatie grondexploitatie Veld 7 Moorland

B-stukken (discussie verwacht tot besluitvorming)

 • Centrumplan
 • Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant
 • Eerste bestuursrapportage 2024
 • Rekenkameronderzoek Ondermijning

Kijk voor de agenda’s en achterliggende stukken op www.oirschot.nl/gemeenteraad.