Sinds de vernieuwing van sportpark Moorland wordt het voormalige Veld 7 niet meer gebruikt om te sporten. Daarom maken we op Veld 7 woningbouw mogelijk. Aan de Drieterskuil ligt ook een perceel van de gemeente, lokaal bekend als ‘Het Nonnenbos’. Dit perceel wordt ook in de plannen meegenomen.

Op 20 juni 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Dat is inmiddels onherroepelijk. Het hele gebied biedt ruimte voor circa 60 woningen. Bij de totstandkoming zijn ook de omwonenden en partijen als het waterschap betrokken.  De uitgangspunten van de raad en de gemeentelijke beleidskaders vormden de basis van het plan. 

In het gebied komen de volgende woningen:

AantalTypeVerkoop/verhuurStatus
8zelfbouwkavelsGemeente, via Lelieveld makelaardijLoting vond plaats in maart 2024, alle verkocht
13Vrijstaande woningen en tweekappersJanssen Bouwontwikkeling, via Van de Meerendonk makelaars Alle verloot of toegewezen, verkoopgesprekken in gang gezet
11CPO-koopwoningenGemeenteNog één plek voor 55-plussers (alle andere plekken verloot in december 2023)
18Grondgebonden sociale huurwoningenWoonstichting ’thuis, via WooniezieStart verhuur: najaar 2024
12Sociale huurappartementenWoonstichting ’thuis, via WooniezieStart verhuur: najaar 2024

Wat is er al verkocht?

In oktober en november 2023 organiseerden we twee informatieavonden over de 10 CPO-koopwoningen. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. De ingelote starters en 55-plussers hebben zich verenigd en treden samen op als opdrachtgever naar een architect en aannemer. Momenteel is er nog één plek over voor (een) 55-plusser(s). Bekijk hieronder een impressie van de avond. 

Nóg meer weten over een CPO-project?  In Ekerschot Noord gaan jongeren in een CPO-project veertien rijwoningen voor starters bouwen. Hiervan is een kort filmpje gemaakt.

Wat komt begin 2024 te koop?

De gemeente verkoopt acht zelfbouwkavels. Lelieveld Makelaardij begeleidt het verkoopproces. Daar kunt u nagaan of er nog kavels beschikbaar zijn. 

De 13 vrijstaande woningen en tweekappers worden verkocht via Van de Meerendonk makelaars. Interesse? Kijk voor meer informatie op www.veld7.nl.


Wanneer begint de verhuur?

De sociale huurwoningen en huurappartementen van woonstichting ’thuis worden -op zijn vroegst- vanaf najaar 2024 verhuurd. Meld u aan als u op de hoogte wil blijven. En schrijf u alvast als woningzoekende in op www.wooniezie.nl. Deze inschrijving is kosteloos, maar moet u wel jaarlijks verlengen. 

Wanneer begint de bouw?

We willen vaart houden in de voorbereiding en uitvoering van de woningbouw op Veld 7. Er is immers veel vraag naar woningen! Ook beperken we hiermee de periode dat er overlast is voor de omgeving. Het bouwrijp maken van de grond is in april 2024 begonnen. Daarna kan de bouw van de woningen beginnen.