Sinds de vernieuwing van sportpark Moorland wordt het voormalige Veld 7 niet meer gebruikt om te sporten. Daarom willen we op Veld 7 woningbouw mogelijk maken. Aan de Drieterskuil ligt ook een perceel van de gemeente, lokaal bekend als ‘Het Nonnenbos’. Dit perceel wordt ook in de plannen meegenomen.

Op 20 juni 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Dat is inmiddels onherroepelijk. Het hele gebied biedt ruimte voor circa 60 woningen. Aan de totstandkoming is een zorgvuldig proces met de betrokken partijen en de omgeving vooraf gegaan. Het plan is het resultaat van de reacties van omwo-nenden op drie eerdere schetsontwerpen. Uiteraard zijn daarin ook de uitgangs-punten van de raad en de gemeentelijke beleidskaders verwerkt. 

Het voorlopig stedenbouwkundig plan heeft het volgende programma:

  • 18 grondgebonden sociale huurwoningen
  • 12 sociale huurappartementen
  • 13 koopwoningen voor een contractpartij
  • 9 à 10 CPO-woningen
  • 8 kavels voor zelfbouw

De 30 sociale huurwoningen worden gerealiseerd door woningstichting ’thuis. Verhuur verloopt straks via www.wooniezie.nl(externe link). De dertien koopwoningen worden gerealiseerd door een contractpartij, Jansen Bouwontwikkeling. Kijk hiervoor op www.veld7.nl(externe link). De gemeente verkoopt de kavels voor zelfbouw.

Over de 8 zelfbouwkavels komt dit najaar meer informatie. Hou hiervoor de website van de gemeente en Lelieveld makelaardij in de gaten.

De CPO-woningen zijn bedoeld voor starters en 55-plussers. Het gaat om zes starterswoningen en drie à vier woningen voor 55-plussers. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Hierin treedt een groep kopers samen op als opdrachtgever naar een architect en aannemer. Op die manier bouw je dus samen, in eigen beheer, je eigen woning.

Meer weten over een CPO-project?  In Ekerschot Noord gaan jongeren in een CPO-project veertien rijwoningen voor starters bouwen. Hiervan is een kort filmpje gemaakt(externe link).

Op 2 november organiseerden we de tweede informatieavond. Hieronder kun je de presentatie bekijken en de documenten die je nodig hebt voor je aanmelding. Heb je (nog) interesse in het CPO-project op Veld 7 ? Noteer dan ook de volgende data in je agenda:

  • Donderdag 7 december: loting. Aanwezigheid is verplicht.

Voor de loting kun je je inschrijven tot en met maandag 2 december, 23.59 uur.

Schrijf je in!

Wat gebeurt er de komende tijd?

We willen vaart houden in de voorbereiding en uitvoering van de woningbouw op Veld 7. Er is immers veel vraag naar woningen! Ook beperken we hiermee de periode dat er overlast is voor de omgeving. Het bouwrijp maken van de grond staat nu gepland voor het eerste half jaar van 2024. Daarna kan de bouw van de woningen beginnen.