De inschrijving sluit op woensdag 22 mei om 12.00 uur. 

Op de plek van de voormalige limonadefabriek in het hart van Middelbeers worden woningen gebouwd, in de bestaande villa en op het achterterrein. Deze plannen vormen een mooie afronding van het Doornboomplein. In januari 2024 stelde de raad het bestemmingsplan vast dat deze woningbouw mogelijk maakt. Het plan heeft de afgelopen tijd 6 weken ter inzage gelegen voor bezwaar en beroep. Er is geen beroep ingediend, dus de initiatiefnemer kan verder! 

Op deze historische locatie verrijzen straks 20 koopwoningen en 9 sociale huurwoningen. De koopwoningen worden ontwikkeld als nul-op-de-meter-woningen, wat inhoudt dat de energiekosten voor toekomstige bewoners zeer laag zullen zijn. Van de koopwoningen zijn er 8 speciaal bedoeld voor 55-plussers en 4 voor starters tussen de 18 en 35 jaar. De verhuur van de sociale huurwoningen zal op een later moment van start gaan, informatie over inschrijving volgt later.

Wonen op historische grond

De locatie moet eerst bouwrijp gemaakt worden: in de bodem worden aansluitingen voor water, riool en energie aangelegd. Mogelijk treft de aannemer dan nog archeologische resten in de bodem. Daarmee moet zij zorgvuldig omgaan. Daarom is nog niet precies te zeggen hoe lang deze fase duurt.

Inschrijven

Vanaf woensdag 8 mei kunt u zich inschrijven voor de koopwoningen via het inschrijfformulier op de projectwebsite: www.houta.nl/doornboom. We raden inschrijvers voor een koopwoning aan een financiële scan aan hun inschrijving toe te voegen. Een financiële scan is een brief van een hypotheek- of financieel adviseur, waaruit blijkt dat de aankoop van de woning haalbaar is.

vier soorten van Woningen De Doornboom in Middelbeers