De gemeente maakt regelgeving over onderwerpen die in de gemeente spelen. Er zijn verordeningen die de gemeenteraad vaststelt en beleidsregels die het college van burgemeester en wethouders vaststelt. Soms roept regelgeving verplichtingen voor inwoners in het leven (bijv. de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)) en soms kunnen inwoners er rechten aan ontlenen (bijv. de Subsidieverordening).

De verordeningen en beleidsregels van de gemeente Oirschot vindt u op www.overheid.nl. Met de zoekbalk hieronder kunt u zoeken in de database met verordening en beleidsregels. 

Zodra er nieuwe regelgeving wordt vastgesteld, dan maken we dat bekend via www.officielebekendmakingen.nl. Als service plaatsen we hierover ook een kort bericht op de gemeentepagina’s in het Oirschots Weekjournaal. De regelgeving plaatsen we vervolgens op overheid.nl nadat ze bekend zijn gemaakt en in werking zijn getreden. U heeft daardoor altijd de beschikking over de meest actuele tekst.