Intentieovereenkomst snelfietsroute Wilhelminakanaal F58 (gewijzigd)

  1. De gewijzigde intentieovereenkomst snelfietsroute Wilhelminakanaal F58 vast te stellen en in de plaats te stellen van de overeenkomst die op 15 februari is vastgesteld door het college.

Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Brabantse Kempen 2022-2026

  1. Kennisnemen van het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Brabantse Kempen 2022-2026.
  2. Afzien van Oirschotse deelname aan dit uitvoeringsprogramma en als vervolg hierop géén ambtelijke inzet meer laten plegen binnen het thema vrijetijdseconomie Kempen.
  3. Gemeenteraad over uw besluit informeren met een raadsinformatiebrief.
  4. Portefeuillehouder opdragen het portefeuillehouderoverleg VTE Kempen van 9 maart over uw besluit te informeren.

Stabilisatiewerkzaamheden Kromvensedijk

De raadsinformatiebrief vaststellen.

Verkeersafwikkeling Franse Baan eo

De raadsinformatiebrief vaststellen.

Evaluatie netwerksamenwerking

De raadsinformatiebrief vaststellen.

Overdrachtsdocument

Het overdrachtsdocument met tekstuele aanpassing vaststellen en dit document ter informatie voorleggen aan de huidige en nieuwe raad