Bestemmingsplan ‘Kom Oostelbeers, Neereindseweg ongenummerd’

1. Af te wijken van de “Beleidsregels loting bouwkavels en nieuwbouwwoningen” voor maximaal één woning.
2. Kennis te nemen van het aangepaste woningbouwprogramma.

Vaststellen 2e wijziging Algemene mandaatregeling en bijbehorend mandaatregister

Vast te stellen de 2e wijziging van de Algemene mandaatregeling Oirschot 2021 met daarbij behorend mandaatregister.