Communicatie Ekerschot Noord

De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen waarbij een tekstuele aanpassing plaatsvindt

Definitieve jaarstukken en begroting Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen.

ALV VBG schriftelijk

Instemmen met jaarverslag 2020, begroting 2021, voordracht kascommissie, beleidsplan 2019-2021 Vereniging Brabantse Gemeenten