Energielandschap de Kempen

  1. In te stemmen met het projectvoorstel ‘Energielandschap de Kempen’;
  2. Een bijdrage van € 6.000,- toe te kennen en te dekken uit budget Uitvoeringsprogramma Energiebeleid voor de uitvoer van fase 1 van het projectvoorstel van Bilfinger Tebodin (bijlage 2) voor de realisatie van een Energielandschap in de Kempen.

Raadsinformatiebrief met info wat er allemaal al gedaan wordt tegen verdroging

  1. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen.