Land-art project Dal van de Kleine Beerze

In te stemmen met plaatsing van het land-art object De Beerse Strijkster in het kader van de gebiedsontwikkeling Levende Beerze, en plaatsing mogelijk te maken met een tijdelijke vergunning

Verzoek om af te wijken van het advies van de Ruimtelijke Kwaliteitscommissie (welstand) voor het adres Montfortlaan 15C of D in Oirschot

Niet afwijken van het advies van de Ruimtelijke Kwaliteitscommissie

MIRT-onderzoek ‘Brainport bereikbaar 2030-2040’

De gemeenteraad middels raadsinformatiebrief informeren over het MIRT-onderzoek ‘Brainport bereikbaar 2030-2040’.

Raadsinformatiebrief Kadernota 2022 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Informatiebrief vaststellen