Beëindiging verscherpt toezicht Brabantse jeugdhulpregio’s

De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen.

Monitorinformatie doelgroep jeugd 

Het college heeft kennisgenomen van de meest recente informatie uit diverse 
monitors over jeugdigen in de gemeente Oirschot .

Uitvoeringsprogramma LEA 2022-2023

Het uitvoeringsprogramma Lokale Educatieve Agenda voor schooljaar 2022-2023 vaststellen. 

Tijdelijke subsidieregeling stijgende accommodatie kosten verenigingen

Vast te stellen de Nadere regels ondersteuning accommodatiekosten Oirschot 2022

Aanwijzing contactpersonen en kanalen op grond van de Wet open overheid

  1. Vast te stellen het Aanwijzingsbesluit contactpersonen Woo Oirschot 2022. 
  2. Vast te stellen het Besluit tot openstelling kanalen bij het indienen van verzoeken ten behoeve van de Woo Oirschot 2022.

Collegeprogramma gemeente Oirschot 2022-2026

  1. Het Collegeprogramma gemeente Oirschot 2022-2026, met een tekstuele aanpassing vaststellen. 
  2. De gemeenteraad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren. 
  3. Eind 2023 het Collegeprogramma gemeente Oirschot 2022-2026 via een ‘mid-termreview’ te evalueren. 

Raadsinformatiebrief Aanpak Versnellingsopgave Regio

De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen.