Raadsinformatiebrief plan van aanpak rekenkamercommissie ODZOB

Vaststellen raadsinformatiebrief.

Controleprotocol en normenkader 2020

Kennisnemen controleprotocol en normenkader