Raadsinformatiebrief IKC de Beerzen

De raadsinformatiebrief IKC de Beerzen vaststellen.

Trajectbegeleiding 2021-2024

1. Continueren van het co-financieren van trajectbegeleiding in het voortgezet onderwijs voor de periode 2021-2024 met een jaarlijks bedrag van € 3.733.

2. De gemeente Eindhoven te belasten met het beschikken en vaststellen van de meerjarensubsidie trajectbegeleiding en het verrekenen van de gemeentelijke bijdrage.