Deze nieuwe ontsluitingsroute moet de verkeersdruk verminderen en zorgt voor een goede ontsluiting van de voorzieningen en bedrijvigheid (Westfields, Eindhoven Airport en Defensie) van Brainport.

Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Ondernemen is vooruit kijken. In de toekomst is het belangrijk om verbonden te blijven met onze regio. De nieuwe wegenstructuur Eindhoven, Best en Oirschot is onderdeel van een bredere ambitie om Oirschot blijvend verbonden te houden met de regio. Wat betekent deze nieuwe wegenstructuur voor Oirschot? Wat is het nut en de noodzaak om de Oirschotsedijk  af te sluiten? En hoe blijft het mogelijk om binnendoor naar Eindhoven te rijden?

Oirschot maakt deel uit van een economisch belangrijke regio: Brainport. Een hightech regio in zuidoost-Brabant van wereldklasse met een bovengemiddelde economische groei. Ook Oirschotse bedrijven zijn lid van netwerken in Brainport of toeleverancier van bijvoorbeeld ASML. Veel inwoners zijn voor hun inkomen afhankelijk van de bedrijven in de Brainport. Mede dankzij Brainport willen bedrijven zich in deze regio vestigen en willen mensen hier graag komen wonen en werken. En dankzij onze ondernemende geest én onze gunstige ligging aan de A58 en het Wilhelminakanaal tussen Eindhoven en Tilburg, neemt Oirschot een stevige positie in binnen Brainport en dragen we bij aan een krachtige economie. Oirschot is zelfs dé poort naar Brainport aan de westkant. Een sterke wereldregio moet wel goed bereikbaar zijn.

Wat betekent het?

  • De Eindhovensedijk blijft open voor auto’s  tot aan de Erica. Vanaf dat kruispunt slaat u links af om vervolgens uw route, over de nieuw aan te leggen weg, te vervolgen naar de Antony Fokkerweg;
  • Uw vertrouwde route over de Oirschotsedijk verdwijnt vanaf het kruispunt  Erica. De reistijd naar Eindhoven wordt enkele minuten langer (als alle verkeerslichten op groen staan);
  • Het blijft mogelijk om “binnendoor” naar Eindhoven te rijden. U komt dan op een ander punt uit op de Antony Fokkerweg: ter hoogte van  het Novotel of een stukje ten noorden van de Oirschotsedijk;
  • De Oirschotsedijk gaat pas dicht als de omleiding gerealiseerd is.

Op de website www.eindhoven.nl/noordwest vindt u meer informatie over de ontwikkelingen in dit gebied.

Besluitvorming

De gemeenteraad heeft een besluit genomen ten aanzien van het bestemmingsplan. Dit plan regelt de aanleg van de weg. Ook kan op basis van dit plan de brug over het Beatrixkanaal omgevormd worden naar een fietsbrug. De Eindhovensedijk blijft open voor auto’s  tot aan de Erica. Vanaf dat kruispunt slaat u linksaf om vervolgens uw route, over de nieuw aan te leggen weg, te vervolgen naar de  Antony Fokkerweg.

Voor de inhoud van het bestemmingsplan kijkt u op Ruimtelijke Plannen.