Wet betaalbare huur per 1 juli 2024 van kracht

Huurt of verhuurt u een woning (of kamer)? Op 1 juli 2024 trad de nieuwe Wet betaalbare huur in werking. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de huurprijs die u betaalt of ontvangt voor de woning. De wet moet ervoor zorgen dat huurders in een betaalbare huurwoning kunnen wonen met een huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning. Als verhuurders zich niet aan de nieuwe regels houden, kunnen ze vanaf 1 januari 2025 een boete krijgen van de gemeente.

Voor huurders

Huurt u een woning (of kamer) en twijfelt u of u te veel huur betaalt? Als u een huurcontract heeft ondertekend vóór 1 juli 2024 dan heeft u in enkele gevallen recht op een lagere huur. Voor nieuwe huurcontracten vanaf 1 juli 2024 geldt dat de verhuurder zich aan een maximale huurprijs moet houden. Op www.ismijnhuurteduur.nl kunt u een korte video bekijken waarin wordt uitgelegd wat de wet betekent en waarin veelgestelde vragen worden beantwoord.

Voor verhuurders

Verhuurt u één of meerdere woningen of kamers? Dan brengt de Wet betaalbare huur mogelijk nieuwe verplichtingen met zich mee. Voor bepaalde woningen geldt dat wanneer u een nieuw huurcontract sluit op of na 1 juli 2024, u zich moet houden aan de maximale huurprijs. Twijfelt u of u te veel huur vraagt? Controleer dit op www.ismijnhuurteduur.nl.