Taken

  • Zorg en Welzijn
  • Volksgezondheid
  • Onderwijs
  • Sport
  • Sociale zaken
  • Economische Zaken en Werkgelegenheid
  • Inwonersparticipatie
  • Visit Oirschot (coördinerend portefeuillehouder)

Nevenfuncties

  • volgt nog

Secretaresse

Politieke partij