Taken

 • Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting
 • Transitie landelijk gebied en veehouderij
 • Kunst & cultuur
 • Vrijetijdseconomie
 • Erfgoed
 • Natuur en landschap
 • Centrumontwikkeling
 • Leefbaarheid (coördinerend portefeuillehouder)

Nevenfuncties

 • Lid (vice voorzitter) POHO SGE Wonen
 • Lid POHO SGE Ruimte
 • Lid POHO SGE Voorzieningen & evenementen
 • Lid regiegroep van Gogh Nationaal Park
 • Lid POHO Ruimte MRE
 • Lid bestuurlijk netwerk Ruimte & Platteland
 • Lid uitvoeringscommissie Levende Beerze
 • Lid Stuurgroep GGA Kampina
 • Lid POHO Transitie Landelijk Gebied MRE

  Secretaresse