“Krachtenbundeling met één partnergemeente biedt kansen. Daarmee kunnen we een sterke organisatie vormen die beter in staat is om medewerkers aan zich te binden. En dat is nodig. De organisatie kent nu veel externe inhuur, waardoor veel lokale kennis uit de organisatie is verdwenen.”