Samen houden we de gemeente schoon!

Zwerfafval staat bij veel Nederlanders in de top drie van de grootste ergernissen. Het zorgt voor een rommelig straatbeeld en is schadelijk voor dieren en het milieu. De gemeente Oirschot zet zich op diverse vlakken in om onze gemeente schoon te houden. Dit doen we o.a. door voldoende afvalbakken te plaatsen en te ledigen en de openbare ruimte schoon te maken. Maar we ondersteunen ook vrijwillige ZwerfAfval Pakkers die zich willen inzetten om de buurt schoon te houden.

Wat is een ZAP'per?

Fijn dat je interesse hebt om onze gemeente mooi en schoon te houden.

ZAP'per is een afkorting voor Zwerf-Afval-Pakker. ZAP'pers zijn inwoners van de gemeente die vrijwillig zwerfafval opruimen, bijvoorbeeld als ze een rondje lopen, de hond uitlaten, etcetera.

Hoe kan ik ZAPper worden?

Meld je aan als ZAP'per

Hoe kom ik aan opruimspullen?

Als je je aanmeldt als ZAP'per krijg je van de gemeente opschoonmaterialen in bruikleen. 

Waar kan ik zwerfafval opruimen (ZAP'pen)?

Het antwoord daarop is overal waar je wilt binnen de openbare ruimte: op straat, het buitengebied, speeltuintjes, parken, de sportvereniging. Overal waar je het nodig vindt. Je veiligheid en die van anderen staat hierbij natuurlijk voorop.

Wanneer kan ik ZAP'pen?

Wanneer je maar wilt. Je bent hier volledig vrij in. Hou wel een beetje rekening met de nachtrust van je dorpsgenoten natuurlijk.

Hoe vaak moet ik zwerfafval opruimen?

Je moet niets! Al het zwerfafval dat je opruimt maakt de omgeving een stukje schoner. Mocht je merken dat je niet (meer) toekomt aan het ZAP'pen, dan kunnen we je opschoonmaterialen weer aan een ander doorgeven. Meld je af als ZAP'per. We komen de opschoonmaterialen vervolgens weer bij u ophalen.

Wat moet ik doen met het opgehaald zwerfafval?

Het zwerfafval dat je als ZAP-vrijwilliger hebt opgeruimd, kun je thuis op laten halen door de gemeente. Neem hiervoor telefonisch contact op via 06-53374661 (of via g.debresser@oirschot.nl).

Kan ik ook extra materialen bestellen voor anderen die mee willen helpen?

Je kunt je gezinsleden (partner/kinderen) aanmelden als ZAP-vrijwilliger als je op één adres woont. Vrienden, buren, clubgenoten kunnen zichzelf aanmelden om opschoonmaterialen te ontvangen.

Zijn er nog meer dingen die ik moet weten?

Tijdens het ZAP'pen ben je automatisch verzekerd via de gemeente tegen ongevallen en schade aan persoonlijke eigendommen. Na het aanmelden ontvang je alle informatie die je nodig hebt.

Hoe zie ik waar andere ZAP-vrijwilligers actief zijn?

Om te zien waar andere ZAP-vrijwilligers actief zijn, kun je de (gratis) Helemaal Groen-app(externe link) gebruiken. Hiermee kun je jezelf zichtbaar maken voor anderen en zie je precies in welke gebieden nog niet is opgeruimd. 

Iets melden?

Kom je tijdens het opruimen van zwerfafval gevaarlijk afval of dumpingen tegen? Ruim dit dan niet zelf op. Maak hiervan een melding via de Meld- en Herstellijn. De gemeente haalt het afval vervolgens op.

Heb je zwerfafval langs een rijksweg gezien? Meld dit dan via de gratis Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat  via 0800-8002.

Als je nog vragen hebt over het ZAP-programma, neem dan contact op met Team Schoon via het contactformulier.

Wie is Team Schoon?

Team Schoon is onderdeel van adviesbureau De Bries. Team Schoon ondersteunt de gemeente Oirschot met de zwerfafvalaanpak binnen de gemeente. Heb je een vraag die hier niet tussen stond? Laat het ons dan weten via  het contactformulier.