De winkel ’t Bint viert haar 10 jarig bestaan. Een bijzondere mijlpaal voor een sociaal maatschappelijk project dat grotendeels door vrijwilligers wordt gerund. Door de samenwerking van 50 Oirschotse ondernemers - die allemaal lid zijn van Ondernemersvereniging Land van Oirschot - met zorgpartijen is er een unieke vorm van verbinding ontstaan.

De winkel met vooral streekproducten biedt mensen die een steuntje in de rug nodig hebben een zeer laagdrempelige manier om aan te kunnen sluiten bij de maatschappij. Dit kan zijn in de vorm van dagbesteding of een werk/leertraject. De ontmoetingstafel is een warme ontmoetingsplek voor menige Oirschottenaar die daar behoefte aan heeft. De gemeente onderkent wat er leeft in de gemeenschap en ondersteunt daarom ’t Bint project van harte. Iedereen is er welkom.

Met de veranderingen in de maatschappij, verandert ook de zorgvraag en ’t Bint beweegt daarin mee. Neem nu de vergrijzing. Het is wenselijk dat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dit gaat helaas vaak gepaard met eenzaamheid. Er zijn verschillende activiteiten gericht op het tegengaan van deze eenzaamheid. Bijvoorbeeld het koken voor alleenstaanden op de vrijdagavond en dementie’vriendelijk’ koken op de donderdagavond. Dan wordt er samen gekookt en gegeten in een gezellige sfeer, terwijl de mantelzorger enkele uren wordt ontlast.


De gemeente bedankt alle mensen die zich belangeloos inzetten voor ’t Bint en wenst ‘t Bint alle succes om op de ingeslagen weg door te gaan.

Samen gezellig Eten 't Bint
Samen Eten 't Bint