Toekomst van Oirschot

In juni 2023 nam de gemeenteraad een belangrijk besluit over de toekomst van Oirschot. Zij gaf het college de opdracht om te verkennen of een nauwere samenwerking met de gemeente Best, in de vorm van een fusie, haalbaar is. Via deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Wilt u meer informatie? Stuur een e-mail naar info@oirschot.nl.

Analyse netwerksamenwerking

De gemeente Oirschot kent veel vormen van samenwerking. Afhankelijk van het thema, wordt lokaal, met een partnergemeente óf in een samenwerkingsverband samengewerkt. We noemen dit ook wel een netwerksamenwerking. Een onafhankelijk adviesbureau, & Van de Laar heeft een evaluatie uitgevoerd naar deze netwerksamenwerking. Het besluit om de verkenning te starten, volgde na deze evaluatie. Hieronder leest u het rapport met de conclusies en adviezen. 

Oirschot zelfbewuste parel in de Brainportregio, eindrapport

Oirschot, zelfbewuste parel in de Brainportregio, bijlagenboek