Direct regelen

Burgers en bedrijven in gemeente Oirschot kunnen digitaal zaken doen met de gemeente door gebruik te maken van DigiD (voor burgers) en eHerkenning (voor bedrijven). Op www.digid.nl kunt u een DigiD inlogcode aanvragen.

Automatisch betalen, wijzigen of stoppen

Of bent u op zoek naar:

Wat kost het?

Voor 2021 bedraagt het tarief van de afvalstoffenheffing:


Vastrecht per jaar: € 86,88

Daarnaast betaalt u per lediging van een container van:

Tarief groente-, fruit- en tuinafval:

• 25 liter gft-afval € 1,06
• 140 liter voor gft-afval € 1,58
• 240 liter voor gft-afval € 2,03

Tarief restafval:

• 40 liter voor restafval € 6,30
• 60 liter voor restafval  € 7,90
• 140 liter voor restafval € 14,21
• 240 liter voor restafval € 22,11

Verzamelcontainers (voor burgers die aangewezen zijn op verzamelcontainers)
• voor één persoon € 10,38 per maand
• voor twee of meer personen € 20,76 per maand

Oud papier wordt gratis opgehaald en KCA (Klein Chemisch Afval) kunt u gratis inleveren bij de Milieustraat.

Het tarief voor een verloren/beschadigde milieupas bedraagt € 6,00.

Het tarief voor het omwisselen van een restafvalemmer/container tegen een groter volume kost € 20,00. Die mogelijkheden zijn overigens zeer beperkt. In hoogbouw worden in principe emmers van 25 liter uitgezet. Die kan eventueel omgewisseld worden naar een container van 140 liter. Omwisselen naar een kleiner volume is gratis omdat dat past in het grondstoffenbeleid om optimaal te scheiden.

Voor het omwisselen van GFT-containers wordt geen tarief in rekening gebracht.

Wat is het?

U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U betaalt hiervoor afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze heffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.  

Hoe werkt het?

De afvalstoffenheffing wordt geïnd via de voorschotnota van Brabant Water. U betaalt maandelijks of per kwartaal via deze voorschotnota een gedeelte van de aanslag afvalstoffenheffing. Eenmaal per jaar ontvangt u van Brabant Water een jaarafrekening waarop de door u betaalde voorschotten worden verrekend.
 

Verhuizing:
Als u in de loop van het jaar verhuist wilt u dit dan, behalve aan de gemeente, ook doorgeven aan Brabant Water. Vervolgens maakt Brabant Water een eindafrekening op waarop de afvalstoffenheffing wordt afgerekend. U betaalt dan tot en met de maand waarin u verhuist.

Kwijtschelding aanvragen:
Als u en uw eventuele partner samen een netto besteedbaar inkomen hebben op bijstandsniveau en er weinig vermogen is, komt u wellicht in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van: afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelasting.
Per adres kan één persoon kwijtschelding aanvragen. Onder het tabblad direct regelen kunt u kwijtschelding aanvragen.

Bezwaar maken tegen de afvalstoffenheffing:
Als u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar indienen. Dit bezwaar dient u in bij de heffingsambtenaar van de gemeente Oirschot. U kunt dit meteen doen onder het tabblad direct regelen.
De behandeling van uw bezwaar kan tot 8 weken duren waarna u de uitspraak per post ontvangt. Dit kan verlengd worden met 6 weken. 

Heeft u gevonden wat u zocht?