Direct regelen

Burgers en bedrijven in gemeente Oirschot kunnen digitaal zaken doen met de gemeente door gebruik te maken van DigiD (voor burgers) en eHerkenning (voor bedrijven). Op www.digid.nl kunt u een DigiD inlogcode aanvragen.

Automatisch betalen, wijzigen of stoppen

Of bent u op zoek naar:

Wat kost het?

Voor 2021 bedraagt het tarief van de afvalstoffenheffing:


Vastrecht per jaar: € 86,88

Daarnaast betaalt u per lediging van een container van:

Tarief groente-, fruit- en tuinafval:

• 25 liter gft-afval € 1,06
• 140 liter voor gft-afval € 1,58
• 240 liter voor gft-afval € 2,03

Tarief restafval:

• 40 liter voor restafval € 6,30
• 60 liter voor restafval  € 7,90
• 140 liter voor restafval € 14,21
• 240 liter voor restafval € 22,11

Verzamelcontainers (voor burgers die aangewezen zijn op verzamelcontainers)
• voor één persoon € 10,38 per maand
• voor twee of meer personen € 20,76 per maand

Oud papier wordt gratis opgehaald en KCA (Klein Chemisch Afval) kunt u gratis inleveren bij de Milieustraat.

Wat is het?

U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U betaalt hiervoor afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze heffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.  

Hoe werkt het?

De afvalstoffenheffing wordt geïnd via de voorschotnota van Brabant Water. U betaalt maandelijks of per kwartaal via deze voorschotnota een gedeelte van de aanslag afvalstoffenheffing. Eenmaal per jaar ontvangt u van Brabant Water een jaarafrekening waarop de door u betaalde voorschotten worden verrekend.
 

Verhuizing:
Als u in de loop van het jaar verhuist wilt u dit dan, behalve aan de gemeente, ook doorgeven aan Brabant Water. Vervolgens maakt Brabant Water een eindafrekening op waarop de afvalstoffenheffing wordt afgerekend. U betaalt dan tot en met de maand waarin u verhuist.

Kwijtschelding aanvragen:
Als u en uw eventuele partner samen een netto besteedbaar inkomen hebben op bijstandsniveau en er weinig vermogen is, komt u wellicht in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van: afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelasting.
Per adres kan één persoon kwijtschelding aanvragen. Onder het tabblad direct regelen kunt u kwijtschelding aanvragen.

Bezwaar maken tegen de afvalstoffenheffing:
Als u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar indienen. Dit bezwaar dient u in bij de heffingsambtenaar van de gemeente Oirschot. U kunt dit meteen doen onder het tabblad direct regelen.
De behandeling van uw bezwaar kan tot 8 weken duren waarna u de uitspraak per post ontvangt. Dit kan verlengd worden met 6 weken. 

Heeft u gevonden wat u zocht?