Oirschot: monumentaal, ondernemend en groen; daar voelt de mens zich thuis. Vanuit deze visie hebben we veel ambities, die we ook in de toekomst waar willen blijven maken. We willen dat onze inwoners gebruik kunnen maken van een goede dienstverlening. We vinden het belangrijk om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en we willen onze maatschappelijke opgaven zo goed mogelijk uit kunnen voeren. Daarvoor is samenwerking met andere gemeenten belangrijk. Ook is het belangrijk stil te staan bij onze bestuurlijke positie; zijn we als kleine zelfstandige gemeente ook in de toekomst nog in staat om onze inwoners te ondersteunen?